Skoči do osrednje vsebine

Premier Golob: Za določene spremembe ustave se morda nakazuje ustrezna večina

Predsednik vlade dr. Robert Golob je danes s koalicijskimi in opozicijskimi predstavniki strank in vodji poslanskih skupin opravil posvet o morebitnih spremembah volilne zakonodaje in drugih ustavnih spremembah, za katere v tem mandatu obstaja ustrezna politična volja. Izkazalo se je, da bi se peterica strank glede določenih vprašanj morda lahko poenotila.

Kot je po posvetu povedal premier dr. Robert Golob, bi soglasje za spremembo ustave morda najhitreje dosegli pri razbremenitvi ustavnega sodišča, prenosu pristojnosti imenovanja sodnikov na predsednika republike in objavi občinskih dokumentov v uradnih listih. Potencialno bi se stranke morda lahko poenotile tudi glede skrajšanja in poenostavitve postopka imenovanja vlade in ministrov iz dvofaznega v enofazni postopek.

"Če bomo pri lažjih vprašanjih uspešni, lahko nadaljujemo s težjimi, med katere zagotovo sodi sprememba volilnega sistema," je poudaril premier. Napovedal je, da si bo vlada v sodelovanju s parlamentarnimi strankami prizadevala za dialog in široko javno razpravo, v katero se bodo lahko vključili državljani, civilna družba in strokovna javnost. Koraki v tej smeri so že bili storjeni, v roku enega leta, do leta in pol pa bi moralo biti jasno, ali so spremembe volilnega sistema v smeri okrepljene vloge volivcev v tem mandatu dejansko možne. Na mizi sta bili tudi ukinitev državnega sveta in ustanovitev pokrajin.

Premier ocenjuje, da so razmere za ustavne spremembe v tem sklicu državnega zbora idealne: "Po več letih imamo v parlamentu manjše število političnih strank, kar omogoča lažje usklajevanje in večjo predvidljivost. Politični proces za spremembe ustave je zato smiselno začeti. Sem optimist in verjamem, da bomo še v tem mandatu prišli do rezultatov." Določene prilagoditve ustave, na katere opozarjata tako stroka kot laična javnost, so po 30 letih nujne. Za vse je potrebna dvotretjinska večina oziroma najmanj 60 glasov poslank in poslancev.