Skoči do osrednje vsebine

Sestanek delovne skupine HERCA WGE prvič v Sloveniji

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je v sredo in četrtek, 19. in 20. oktobra 2022, gostila 24. sestanek delovne skupine za pripravljenost na izredne dogodke (angleško Working Group on Emergencies - WGE), ki deluje v okviru Združenja direktorjev upravnih organov s področja varstva pred sevanji (angleško Heads of European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA) .
Na sliki so udeleženci skupine HERCA na sestanku v Sloveniji.

Udeleženci sestanka delovne skupine HERCA | Avtor: Slovenian Nuclear Safety Administration

1 / 3

Sestanek se je začel s predstavitvijo dela, ki ga na tem področju uspešno pokriva Slovenija in URSJV. Interaktivno je bil predstavljen Center za pripravljenost na izredne dogodke in njegova vloga v primeru aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ugotovitve ponovne pregledovalne misije EPREV, ki je v Sloveniji potekala v začetku meseca oktobra ter predstavitev vaje s področja kibernetske varnosti KIVA2022, ki je bila prepoznana kot dobra praksa v svetovnem merilu. Nato se je sestanek posvetil aktualni situaciji v Ukrajini, kar je bila osrednja tema prvega dne. Predstavniki Ukrajine so opisali težave, s katerimi se soočajo v teh negotovih časih, o svojem delu pa so poleg delovne skupine HERCA WGE poročale tudi druge mednarodne organizacije, Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna Agencija za jedrsko energijo in Evropska komisija. V luči dogodkov v Ukrajini se je razvila tudi razprava o pomenu obveščanja javnosti in medsebojni izmenjavi dobrih praks na tem področju. Zadnji del sestanka je bil posvečen rednemu delu skupine. Predstavljeno je bilo izvajanje evropske direktive o standardih varstva pred sevanji (angleško Basic Safety Standards Directive – BSS) ter izdajanje skupnega dokumenta z osnovnimi podatki na področju organiziranosti sistema pripravljenosti na izredne dogodke v posameznih državah članicah (angleško Country Fact Sheets).

Drugi dan je bil delovni skupini predstavljen projekt Evropske komisije o implementaciji zahtev na področju pripravljenosti na izredne dogodke v državah članicah in sosednjih državah, svoje aktivnosti v povezavi s stanjem v Ukrajini pa je predstavila tudi Zveza zahodnoevropskih uprav za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulator Association – WENRA). Po uvodnih predstavitvah so udeleženci delovne skupine razpravljali o pomenu usklajenega odziva med sosednjimi državami (tako imenovani HERCA-WENRA pristop), o akcijskem načrtu HERCA WGE za prihodnje štiri letno obdobje ter drugih prihajajočih aktivnostih.

Ob zaključku sestanka so bili tuji strokovnjaki pozitivno navdušeni nad aktivnim in inovativnim delovanjem URSJV.