Skoči do osrednje vsebine

Obisk predstavnikov iz Srbije ob Erasmusovih dnevih

V torek, 11. oktobra 2022, smo na Uradu vlade za narodnosti gostili predstavnike Ljudske univerze Lendava in Centra za izobraževanje Braća Stamenković iz Beograda, Srbija. Šlo je za predstavnike ene največjih osnovnih šol za izobraževanje odraslih v Srbiji, ki jo v zelo visokem odstotku obiskujejo predvsem Romi. Obisk predstavnikov iz Srbije v Sloveniji sta v okviru Erasmusovih dni gostili Ljudska univerza Lendava in Občina Lendava.

Pogovor na uradu je potekal v obliki izmenjave izkušenj pri delu z Romi. Mag. Stanko Baluh je predstavil pristojnosti in vlogo urada, predstavnici urada pa informacije o izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 in aktivnostih projekta Nacionalna platforma za Rome. Koordinatorica projekta je gostom iz Srbije podrobneje predstavila predvsem prizadevanja urada v zvezi z naslavljanjem izzivov zgodnjih in prisilnih porok ter priročnika, ki je bil na to temo izdan v letu 2021.

Predstavniki iz Srbije so na podlagi svojih izkušenj pri delu v šoli in na lokacijah naselij, kjer Romi živijo, povedali, da je tovrstnih primerov veliko, a da so to teme, ki jih je velikokrat med Romi zelo težko odpirati. Kot najbolj učinkovito pot do kakovostnejšega življenja posameznikov in družin ter sprememb v romskih skupnostih so poudarili pridobitev izobrazbe, na drugi strani pa tudi velik pomen dela empatičnih in usposobljenih strokovnih delavcev.