Skoči do osrednje vsebine

Dan boja proti trgovini z ljudmi namenjen ozaveščanju ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obeležujemo 18. oktobra, Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi letos posveča ozaveščanju o izpostavljenosti oseb, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, trgovini z ljudmi.

Države, ki jih je pritok ljudi, ki bežijo pred vojno, najbolj obremenil, si od izbruha krize dalje močno prizadevajo za ustrezen odziv in sprejem teh oseb, mednarodne organizacije pa opozarjajo tudi na razsežnost izpostavljenosti te ranljive skupine izkoriščanju in trgovini z ljudmi. V ta namen je bil maja 2022 sprejet Skupni načrt EU za obvladovanje tveganj trgovine z ljudmi in podporo potencialnim žrtvam med osebami, ki bežijo pred vojno v Ukrajini (v angleščini).

Načrt med drugim predvideva tudi okrepitev preventivnih aktivnosti držav članic na področju ozaveščanja o nevarnostih trgovanja z ljudmi in ukrepe za pravočasno prepoznavo potencialnih žrtev ter za njihovo podporo in zaščito. Prav odločen odziv celotne mednarodne skupnosti z učinkovitim preventivnim delovanjem je verjetno razlog za to, da je primerov trgovine z ljudmi med tistimi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, zanemarljivo malo.

Logotip Ukrepajmo proti trgovini z ljudmi. Silhueta sključene črne postave na rdeči črtasti podlagi.

Ukrepajmo proti trgovini z ljudmi

Slovenska policija ni ugotovila žrtev trgovanja

Slovenska policija je letos sicer obravnavala šest kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Pri tem je prepoznala šest žrtev (vse ženskega spola) in 24 storilcev tega kaznivega dejanja. V povezavi z državljani Ukrajine je slovenska policija letos obravnavala nekaj primerov, kjer so okoliščine nakazovale na trgovino z ljudmi, a na podlagi zbranih obvestil in dokazov policija ni ugotovila žrtev trgovanja.

V Sloveniji med oblikami trgovanja z ljudmi sicer prevladuje izkoriščanje zaradi prostitucije in spolne zlorabe, medtem ko se druge oblike tega kaznivega dejanja pojavljajo redkeje. Na splošno Slovenija velja za ciljno državo izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, pa tudi za tranzitno državo za osebe iz jugovzhodne Evrope, ki prek Slovenije nadaljujejo pot v druge države članice EU.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

V Sloveniji za dosledno izvajanje ukrepov iz načrta na področju preventive in pri odkrivanju in preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj skrbi Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Ta bo ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi v sodelovanju z Mednarodnim centrom za razvoj migracijskih politik (International centre for Migration Policy Development  - ICMPD) in Mrežo nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope (NATC JVE) med 18. in 21. oktobrom 2022 izvedla spletno kampanjo, osredotočeno tako na ranljive skupine kot tudi na splošno javnost in strokovno javnost.

Predstavniki mreže NATC JVE so ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi sprejeli tudi skupno izjavo, ki izpostavlja ključna priporočila za preprečevanje trgovine z ljudmi pri osebah, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Med priporočilnimi ukrepi sta ključnega pomena:

  • zagotavljanje dostopa do informacij o registraciji, telefonskih linijah za pomoč in podpornih storitvah, ki so na voljo beguncem, ter
  • informiranje vseh deležnikov, ki so v stiku z ranljivo skupino, o morebitnih varnostnih tveganjih, izkoriščanju in trgovini z ljudmi.

Pristojni organi si morajo še naprej prizadevati za aktivno odkrivanje kršitev pravic delavcev in zagotavljati redna usposabljanja organov pregona in inšpektorjev za delo o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Poleg tega morajo državni organi podpirati organizacije civilne družbe, ki pomagajo morebitnim žrtvam trgovine z ljudmi, ter beguncem zagotoviti dostop do trga dela ter jezikovnih in poklicnih tečajev. Članice mreže pozivajo tudi k obvezni registraciji mladoletnikov brez spremstva, ki jim je treba zagotoviti ustrezno zaščito in podporo, prilagojeno njihovi starosti, vključno z dostopom do rednega šolanja.

Ozadje

NATC JVE je bila ustanovljena oktobra 2010 na pobudo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, v njej pa sodeluje enajst držav regije. Nacionalni koordinatorji za boj proti trgovini z ljudmi v okviru mreže razpravljajo o aktualnih gibanjih in izzivih na področju boja proti trgovini z ljudmi ter usklajujejo politike na tem področju. Mreža je ob podpori ICMPD, ki ji zagotavlja strokovno in administrativno pomoč, postala eden od najpomembnejših forumov za sodelovanje na področju boja proti trgovini z ljudmi v regiji.