Skoči do osrednje vsebine

Odziv predsednika vlade dr. Roberta Goloba na predstavitev širitvenega svežnja Evropske komisije

Evropska komisija je danes objavila letno poročilo o širitveni strategiji in napredku držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji. T. i. širitveni sveženj poleg strategije povzema letni napredek šesterice držav Zahodnega Balkana in Turčije ter podaja priporočila za nadaljnje delo. Za Slovenijo je sveženj zlasti pomemben v delu, ki se nanaša na podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini, za kar se Slovenija zavzema že od junijskega zasedanja Evropskega sveta. Evropska komisija je namreč danes podala priporočilo o podelitvi statusa kandidatke tej državi, o čemer bodo predvidoma decembra odločile države članice EU.
Predsednik vlade dr. Robert Golob

Predsednik vlade dr. Robert Golob | Avtor: UKOM

Na predstavitev širitvenega poročila Evropske komisije se je odzval tudi slovenski premier dr. Robert Golob:

"Današnja odločitev Evropske komisije, ki je priporočila podelitev kandidatskega statusa Bosni in Hercegovini, temelji na pobudi Vlade RS iz junija letos, da se BiH podeli status kandidatke za članstvo v EU. To priporočilo potrjuje, da je bilo naše stališče pravilno, da so bili naši argumenti razumljeni in nato tudi sprejeti. Zahvala gre vsem tistim evropskim prijateljem, ki so nas podprli, nam prisluhnili in razumeli potrebo, da EU sprejme odločitev, ki je izjemnega pomena tako za BiH kot za prihodnost EU. Gre za zunanjo politiko nove slovenske vlade, ki v ospredje postavlja varnost in enotnost celotne Evrope, vključno z Zahodnim Balkanom. Naša stališča so slišana, ker delujemo odkrito in konstruktivno. Pri tem ni ključna velikost držav, ampak svežina predlogov in kakovost idej, česar se je slovenska zunanja politika v zadnjih letih premalo zavedala. V teh zahtevnih in mnogočem usodnih razmerah za Evropo postajamo del novih, pozitivnih sprememb v Uniji in njeni soseščini. Želim si, da bi priporočilo Evropske komisije o Bosni in Hercegovini pozitivno odmevalo, dalo novo spodbudo, predvsem pa novo upanje vsem prebivalcem BiH. Naše sporočilo je, da na BiH nismo pozabili in ji bomo še naprej stali ob strani. Slovenija se bo zavzemala, da celotna regija Zahodnega Balkana čim prej vstopi v Evropsko unijo."