Skoči do osrednje vsebine

Natečaj «Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi!«

Z natečajem Naravne in druge nesreče želimo mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere naravne in druge nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Na natečaju vrtci in osnovne šole ter osnovne šole s posebnim programom sodelujete z najboljšimi likovnimi, literarnimi in filmskimi deli, ki nam jih do 24. februarja 2023, posredujete na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

V prilogi spodaj posredujemo tudi tabelo o številu vseh sodelujočih na natečaju. Prosimo vas, da v okviru VVZ oziroma osnovne šole opravite predhodni izbor izdelkov, nam pa posredujete le izbrane izdelke iz vsakega sodelujočega razreda ali kategorije ter izpolnjeno
tabelo, iz katere bo razvidno, koliko otrok je skupno sodelovalo pri ustvarjanju izdelkov za natečaj na vaši šoli oziroma vrtcu.

Na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) smo dolžni zaprositi za privolitev, da lahko obdeluje osebne podatke vsakega sodelujočega otroka in mentorja na natečaju. V prilogi vam posredujemo dve privolitvi za sodelujočega otroka in za mentorja.

Privolitev morajo podpisati starši ali zakoniti skrbniki vsakega sodelujočega otroka na natečaju ter tudi vsak sodelujoči mentor. Podpisane privolitve nam pošljite skupaj z izdelki, le te se hranijo na Izpostavi URSZR Novo mesto.

Prosimo vas, da natečaj vključite v svoj letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023.

Želimo vam veliko delovnih in ustvarjalnih uspehov.