Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnjih vladnih odborih je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila vzhodni del objekta Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška in nakup poslovnih prostorov v poslovnem objektu na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana. Odgovorila je tudi na pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zagotovitev bolj raznolike dostopnosti do fitofarmacevtskih sredstev.


Vlada prenovo dela objekta Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije prenovo vzhodnega dela objekta Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025. DSO Ljubljana Šiška deluje na eni lokaciji, v njem pa trenutno prebiva 230 stanovalcev. V letu 2017 je bila izvedena prenova zahodnega dela objekta.

Investicija predstavlja prenovo sob v vzhodnem delu objekta. Vsaka soba bo imela lastno kopalnico z možnostjo prezračevanja in svoj vhod iz hodnika. Po hodnikih bodo predelna vrata, kar bo olajšalo obvladovanje epidemije in omogočalo vzpostavitev sivih in rdečih con. V prezračevalne kanale se bo na prehodih požarnih sektorjev vgradilo ustrezne protipožarne lopute, predvidena pa je tudi prenova radiatorskega ogrevanja ter priključitev razvoda na prenovljeno toplotno postajo v kleti objekta. V prenovljenih bivalnih prostorih se predvideva tudi obnova internega vodovoda in elektroinštalacij, zamenjava obstoječih svetil z varčnimi, zamenjava zastarelih napajalnih kablov ter izvedba strukturiranega sistema telefonskega in podatkovnega omrežja, TV napeljave, požarnega javljanja in sestrskega klica.

Z izvedbo investicije bo zagotovljeno prijazno ter varno bivalno in delovno okolje za stanovalce, svojce in zaposlene, zmanjšali se bosta poraba električne energije in izgube pitne vode ter optimizirala poraba energije za ogrevanje bivalnih prostorov. Zagotovile se bodo tudi ločene čiste in nečiste poti za preprečevanje širjenja okužb ter omogočili pogoji za vzpostavitev sivih in rdečih con, s čimer se bo zmanjšala možnost prenosa virusov.
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.938.625,88 evrov z DDV. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo sredstva zagotovilo v letu 2022.

Uvrstitev novega projekta »Nakup poslovnih prostorov v poslovnem objektu na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025

Na odboru je vlada sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022 2025 uvrsti nov projekt z nazivom »Nakup poslovnih prostorov v poslovnem objektu na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana«.

Glavni cilj investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP) v ustreznih prostorih, ki omogočajo primerne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (tudi funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov. Vse to je najbolje mogoče zagotoviti v prostorih, ki so v lasti Republike Slovenije. Pričakovan je tudi prihranek, saj za te prostore, v katerih SDP že deluje, ne bo več treba plačevati najemnine. Poleg tega je v lastnih prostorih enostavneje in hitreje slediti spremembam v delovnih procesih in poslovanju slediti z morebitnimi prostorskimi preureditvami. Ocenjena vrednost izvedbe projekta (nakupa) znaša 2.495.000 evrov.

Odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zagotovitev bolj raznolike dostopnosti fitofarmacevtskih sredstev potrebnih pri kmetovanju

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zagotovitev bolj raznolike dostopnosti fitofarmacevtskih sredstev potrebnih pri kmetovanju.

Registracija fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v posamezni državi članici je podvržena dvostopenjskemu postopku. Na prvi stopnji Evropska komisija odobri aktivno snov za namen rabe pod določenimi pogoji, običajno omejitvami, ki izvirajo iz ocene tveganj. Na podlagi tega, lahko države članice v drugi stopnji izdajo dovoljenje za uporabo na svojem območju. Pri tem upoštevajo nacionalne posebnosti in omejitve, ki izvirajo iz okolja in kmetijske prakse. V Sloveniji je tako upoštevana zaščita podzemnih voda, kot glavnega vira pitne vode v Sloveniji, zaščita čebel, zaščita uporabnikov, zaščita površinskih vodnih teles in zaščita ranljivih skupin (otroci, starostniki). Poleg ocene tveganja in upoštevanja nacionalnih posebnosti je pri registraciji pomembno tudi, da je navodilo za uporabo razumljivo uporabnikom (v jeziku uporabnika). Največ razlik med državami članicami izvira iz ekonomskih razlogov vlagateljev za registracijo. V primeru, da vlagatelj ne vidi ekonomskih koristi registracije določenega FFS v državi, le tega ne bo registriral. Pridelava določenih kultur je v Sloveniji tako majhna, da je ekonomika registracije vprašljiva, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejelo več ukrepov, ki bi spodbudile registracije v teh primerih:

  • ničelna pristojbina za postopke registracije FFS, ki vsebujejo aktivne snovi z majhnim tveganjem in za FFS, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu,
  • razširitev obstoječih registracij za ekonomsko nezanimive kulture,
  • spodbude vlagateljem za registracijo določenih potrebnih FFS.

Razlike med državami članicami ministrstvo rešuje skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in Gospodarskim združenjem proizvajalcev fitofarmacevtskih sredstev. Ob tem je potrebno izpostaviti da:

  • se število odobrenih aktivnih snovi na nivoju EU drastično zmanjšuje,
  • strategija od vil do vilic predvideva dodatno zmanjšanje rabe FFS in zmanjšanje najbolj problematičnih FFS za več kot 50 % do leta 2030,
  • predlog nove Uredbe EU o trajnostni rabi FFS predvideva vrsto ukrepov za omejevanje uporabe FFS.

Vse navedeno predstavlja izzive za kmetijsko proizvodnjo v prihodnje, pri čemer so spremembe dejstvo, ki se mu bo treba prilagoditi in kmetijsko pridelavo začeti izvajati čim bolj trajnostno. Na EPPO spletni strani so dostopne baze registriranih FFS v posameznih državah članicah. V vseh državah članicah se FFS registrirajo po zgoraj omenjenem postopku. V kolikor bi želeli spremeniti nacionalni postopek registracije, bi morali predhodno spremeniti evropsko uredbo.

Vlada se zaveda problematike pomanjkanja FFS, zato ministrstvo prednostno obravnava vloge, ki jih zaradi izjemnih situacij in potreb iz terena vložijo vlagatelji v sodelovanju s strokovnjaki za varstvo rastlin.