Skoči do osrednje vsebine

V okviru ukrepov za omilitev draginje izplačana že večina pomoči kmetom in ribičem

V prvi polovici septembra je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) začela z izplačevanjem pomoči kmetijskemu in ribiškemu sektorju, ki se zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala soočata z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Do 30. septembra je bilo izplačanih skoraj 22,2 milijona evrov pomoči od skupaj predvidenih skoraj 22,3 milijona evrov.

Do 30. septembra 2022  so bile izdane vse informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala v skupni finančni vrednosti 14,9 milijona evrov. Izračun pomoči znaša od 50 evrov do 35.000 evrov na kmetijo.

Izdane so bile tudi odločbe za dodelitev izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov, kjer je bilo do 26. septembra izdanih in izplačanih več kot 3600 odločb v skupni vrednosti 5,2 milijona evrov. Izplačilo znaša okvirno 60 evrov na kravo molznico.

V okviru finančnega nadomestila zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, je bilo izdanih več kot 19.600 informativnih odločb. Izplačila odločb v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov so predvidena danes, 30. septembra. Nadomestilo prejmejo vsi, ki so bili leta 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo.

V zadnjem tednu septembra je bilo izdanih tudi 13 odločb v sklopu finančnega nadomestila stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil, v skupni vrednosti 6.170 evrov.

Ministrica Irena Šinko je ob tem poudarila, da je v teh težkih časih zelo pomembno, da smo lahko v okviru vlade in našega resorja hitro odreagirali, pripravili napovedane ukrepe in jih tudi že realizirali v predvidenem času. »Vesela sem, da smo lahko kmetom in ribičem hitro pomagali v časih, ko stroški rastejo in je pomembna hitra pomoč. Ker so pred nami zelo negotovi časi in zima, bomo morali še naprej intenzivno spremljati stanje v sektorju in hitro odreagirati glede na okoliščine doma in po svetu, ki so negotove. Verjamem, da bomo tudi naprej našli rešitve in pomagali vsem, ki bodo v težavah«.