Skoči do osrednje vsebine

Izid zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije

Republika Slovenija je 19. septembra 2022 zaključila zbiranje ponudb za odkup obveznic, denominiranih v evrih.

Slovenska zastava. Pod zastavo pa zeleno grmičevje.

Slovenska zastava | Avtor Ministry of finance

Republika Slovenija je 19. septembra 2022 zaključila zbiranje ponudb za odkup obveznic, denominiranih v evrih. V okviru zbiranja ponudb je Republika Slovenija sprejela ponudbe v sledečih nominalnih zneskih odkupa:

  • RS83 (ISIN SI0002103974; zapadlost 31. marec 2023) v skupnem nominalnem znesku odkupa 292.367.000 evrov
  • RS66  (ISIN SI0002102984; zapadlost: 9. september 2024) v skupnem nominalnem znesku odkupa 6.946.000 evrov

Ministrstvo za finance je v okviru transakcije upravljanja z dolgom državnega proračuna del dolga, ki zapade v letih 2023 in 2024, predčasno refinanciralo z dodatno izdajo obstoječih evrskih obveznic RS77.

Podrobnejše obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb za odkup obveznic Republike Slovenije je objavljeno v prilogi, in sicer z enako vsebino kot obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije.

To obvestilo ni namenjeno razpošiljanju v jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito ali osebam, ki se nahajajo v takšni jurisdikciji ali so njeni rezidenti.