Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije za EU sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope – področje prometa

Evropska komisija je 13. septembra 2022 objavila drugi razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 (IPE 2021 - 2027) za promet v višini 5,12 milijarde evrov za projekte, namenjene novi, nadgrajeni in izboljšani evropski prometni infrastrukturi.

Večina projektov, financiranih v okviru tega razpisa, bo pripomogla k povečanju trajnosti evropskega prometnega omrežja TEN-T, s čimer bo EU na poti k izpolnitvi cilja Evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij v prometu za 90 % do leta 2050.

5,12 milijarde evrov bo namenjenih sledečim prioritetam razpisa:

  • infrastrukturni projekti na jedrnem in celovitem omrežju vseevropskem prometnem omrežju oz. TEN-T (železnice, celinske plovne poti, pomorska in celinska pristanišča, ceste, železniško-cestni terminali in multimodalne logistične platforme),
  • pametne aplikacije za transport (Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa, Inteligentni sistem za upravljanje cestnega prometa, Raziskave upravljanja zračnega prometa na enotnem evropskem nebu, rečne informacijske storitve itd.),
  • prometna interoperabilnost,
  • morske avtoceste,
  • multimodalna potniška vozlišča,
  • zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa,
  • varna in varovana parkirišča,
  • cestna varnost,
  • izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zlasti na podnebne spremembe in naravne nesreče ter
  • prilagoditev prometne infrastrukture za namene nadzora zunanjih meja Unije.

Na spletni strani Evropske komisije so objavljeni pogoji razpisa.

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) in predstavniki Evropske komisije bodo 5. 10. 2022 na virtualnem informativnem dnevu predstavili podrobnosti razpisa, ocenjevanja predlogov in postopek oddaje vlog ter tudi nasvete o tem, kako pripraviti uspešen predlog.