Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je 13. septembra 2022 objavila drugi razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 (IPE 2021 - 2027) za področje prometa v višini 5,12 milijarde evrov za projekte, namenjene novi, nadgrajeni in izboljšani evropski prometni infrastrukturi.

Večina projektov, financiranih v okviru tega razpisa, bo pripomogla k povečanju trajnosti evropskega prometnega omrežja TEN-T, s čimer bo EU na poti k izpolnitvi cilja Evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij v prometu za 90 % do leta 2050.

Informativni dan o razpisu IPE 2022 - PROMET

IPE INFO DAN 2022

Trajnostna, pametna in odporna infrastruktura

Razpis podpira vizijo Evropske unije o trajnostni, pametni in odporni mobilnosti. Ko si prometni sektor opomore po pandemiji COVID-19, se mora bolje razvijati in izkoristiti priložnost za nadaljnji razvoj trajnostnih načinov in tehnologij prevoza ter v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije.

EU potrebuje učinkovit in medsebojno povezan multimodalni prometni sistem tako za potnike kot za tovor, ki vključuje cenovno ugodno železniško omrežje za visoke hitrosti, razširjeno infrastrukturo za ponovno polnjenje in polnjenje goriv za vozila brez emisij ter povečano avtomatizacijo za večjo učinkovitost in varnost.

Okvirni proračun je namenjen podpori Skupnosti infrastrukturnim projektom na jedrnem in celovitem vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) na naslednjih področjih:

  • železnice,
  • celinske plovne poti,
  • pomorska in celinska pristanišča,
  • ceste, železniško-cestni terminali in multimodalne logistične platforme,
  • večmodalna potniška vozlišča,
  • pametne in interoperabilne aplikacije za promet,
  • varno in varovano mobilnost,
  • izboljšanje odpornosti infrastrukture).

  Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE 2022. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.