Skoči do osrednje vsebine

20. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim prerazporedila in razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Vlada v proračunu prerazporedila pravice porabe

Vlada je danes prerazporedila in razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporejamo sredstva v višini približno 36,3 milijona evrov, in sicer za izvajanje Zakona o osebni asistenci in transfer za brezposelne.

Znotraj finančnega načrta ministrstva za delo prerazporejamo tudi sredstva v višini okoli 2,6 milijona evrov, in sicer za interventne ukrepe s področja obvladovanja in blaženja posledic covida-19.

Za plačilo obveznosti, povezanih s covidom-19, prerazporejamo tudi pravice porabe znotraj finančnega načrta Ministrstvo za zdravje v višini 2,6 milijona evrov.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa razporejamo pravice porabe iz splošne proračunske rezervacije v višini dveh milijonov evrov, in sicer za plačilo kotizacije – garancije za izvedbo svetovnega prvenstva v odbojki za moške.

Vir: Ministrstvo za finance

Imenovanje nove vršilke dolžnosti direktorice Urada za komuniciranje

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sklenila, da se s 16. avgustom 2022 s položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje razreši Dragan Barbutovski ter s 17. avgustom 2022 za vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 16. februarja 2023, imenuje Petra Bezjak Cirman.

Petra Bezjak Cirman je univerzitetna diplomirana novinarka. Trenutno je poklicna predsednica Sveta delavcev RTV Slovenije (RTVS) in predstavnica zaposlenih v nadzornem svetu RTVS. V letih 2008 do 2017 je delovala kot novinarka na RTV Slovenija, v letih 2005 do 2008 pa je bila dopisnica z Dolenjske in novinarka v notranjepolitični redakciji Dela.

Vir: Generalni sekretariat vlade

Imenovan vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije SPIRIT

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o imenovanju Roka Capla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) z 12. avgustom 2022, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. februarja 2023. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z Rokom Caplom je pooblastila Matjaža Hana, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

SPIRIT Slovenija je 3. junija 2022 objavila javni natečaj za delovno mesto direktorja SPIRIT Slovenija. Postopek javnega natečaja za izbor direktorja je zaradi večjega števila prejetih vlog in pozivov za dopolnitve, še v teku in do 11. avgusta 2022 ne bo zaključen.

Svet SPIRIT Slovenija je na svoji 35. korespondenčni seji 27. julija 2022 sprejel sklep, s katerim vladi predlaga, da za vršilca dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija z 12. avgustom 2022 ponovno imenuje dosedanjega vršilca dolžnosti direktorja Roka Capla, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev. S tem bo zagotovljeno nemoteno delovanje agencije SPIRIT.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Imenovanje članice in člana upravnega odbora Pedagoškega inštituta

V upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (PI) je vlada za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje Upravnega odbora PI, imenovala člana, ki ju v upravni odbor imenuje ustanoviteljica. Na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, je imenovana Tanja Taštanoska, na predlog ministrstva pristojnega za raziskovalno dejavnost pa dr. Stojan Sorčan.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada nasprotuje predlogu za ničnost sklepa o odpoklicu nadzornika Slovenskega državnega holdinga

Vlada je sprejela stališče do predloga dr. Leona Cizlja za ugotovitev ničnosti sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki ga je g. Cizelj vložil v gospodarskem sporu pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Vlada navedbam, podanim v omenjenem predlogu, nasprotuje.

Vlada je v svojem stališču izpostavila stvarno nepristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani, saj meni, da je sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta SDH upravni akt. Po mnenju vlade gre zato za upravno zadevo, ki se rešujejo v okviru upravnega (in ne gospodarskega) spora.

Vlada je poleg tega znova podrobno pojasnila, da je bilo naknadno ugotovljeno, da g. Cizelj ne izpolnjuje pogoja za člana nadzornega sveta SDH, ki izhaja iz Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

Predlagatelj v predlogu navaja tudi nezakonitost sklepa o odpoklicu, saj naj ne bi bil sprejet z zahtevano tričetrtinsko večino, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. Vlada je glede tega pojasnila, da se v primeru odpoklica člana nadzornega sveta SDH uporabljajo določbe Zakona o Slovenskem državnem holdingu, za glasovanje v državnem zboru pa se uporabljajo določbe Poslovnika državnega zbora.

Vir: Ministrstvo za finance