Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (KPV, MP, MGRT, MKGP, MDDSZ, MZ, MZZ, MIZŠ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v proračunu države za leto 2022 (MIZŠ, MGRT, MDDSZ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Predlog razrešitve direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Predlagateljica: generalna sekretarka vlade

4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Predlagateljica: generalna sekretarka vlade

5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Pedagoškega inštituta, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

7. Predlog stališča do Predloga dr. Leona Cizlja na ugotovitev ničnosti sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., Predlagatelj: minister za finance