Skoči do osrednje vsebine

Novosti v okviru finančnih nadomestil zaradi visokih cen

Agencija obvešča vse potencialne upravičence na ukrepih finančnih nadomestil zaradi visokih cen, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih obveznosti.

Obveščamo vse potencialne upravičence iz naslova ukrepov:

  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo
  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo
  • Finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil

ki niso imeli na dan uveljavitve odlokov poravnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v  višini, ki presega 50 evrov, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih in nedavčni obveznosti, in sicer 16. 8. 2022.

Agencija poziva vse potencialne upravičence, da poravnajo davčne obveznosti in nedavčne obveznosti do 16. 8. 2022, da bodo lahko upravičeni do pridobitve finančnih nadomestil za zgoraj navedene ukrepe.

Vse informacije glede omenjenih finančnih nadomestil pridobite v okviru obstoječih storitev.

 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja