Skoči do osrednje vsebine

19. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada med drugim sprejela spremembe Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, s katero se ponovno uvaja prispevek za energetsko učinkovitost, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada.

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

S to uredbo se ponovno uvaja prispevek za energetsko učinkovitost in se določa višina prispevka za energetsko učinkovitost, kakor je bila določena pred sprejemom Uredbe o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 84/22) in pred sprejemom Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 86/22). Za dizelsko gorivo je višina prispevka s predlogom te uredbe 0,800 centa, za motorni bencin pa 0,736 centa, ne glede na to, ali je gorivo točeno na avtocestah ali na cestah izven avtocestnega križa. Uredba začne veljati 17. avgusta 2022.

Prispevek za energetsko učinkovitost je namreč nujno potrebno uvesti nazaj, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada. S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež obnovljivih virov energije. Uvedba prispevka je nujna tudi zato, ker lahko daljše obdobje brez tega prispevka ogrozi tudi izvajanje že potrjenega programa Eko sklada in javnih razpisov, ki so v izvajanju. Ponovna uvedba prispevka za energetsko učinkovitost bo vplivala na višjo ceno dizelskega goriva in motornega bencina.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada prerazporedila pravice porabe v državnem proračunu

Vlada je danes prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje smo prerazporedili pravice porabe v višini 60 milijonov evrov, in sicer za plačilo zahtevka Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za financiranje določenih ukrepov na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Za plačilo omenjenega zahtevka smo Ministrstvu za zdravje prerazporedili še sredstva v višini približno 28,6 milijona evrov, in sicer iz postavke pri Ministrstvu za finance.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje smo prerazporedili tudi pravice porabe v višini približno 4,9 milijona evrov, in sicer za plačilo obveznosti, povezanih z ukrepi za obvladovanje covida-19 (med drugim v povezavi z mobilno aplikacije #OstaniZdrav, izvajanjem telemedicine in testiranjem).

Iz finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa smo v tekočo proračunsko rezervo pri Ministrstvu za finance prerazporedili neporabljene pravice porabe v višini približno 2,4 milijona evrov.

Vir: Ministrstvo za finance

Sprememba Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije

Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije. Za podpis protokola je vlada pooblastila Matjaža Hana, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na podlagi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, ki je bil podpisan aprila 2001, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Svet za znanstveno in tehnološko raziskovanje Turčije izvajata skupne razpise za znanstveno sodelovanje med raziskovalnimi institucijami obeh držav. Po večletnem izvajanju razpisov za znanstveno sodelovanje med slovenskimi in turškimi raziskovalnimi institucijami sta pogodbenici ugotovili, da način financiranja, kot je opredeljen v 5. členu sporazuma, ni optimalen, saj so administrativni postopki preveč zahtevni in dolgotrajni. Da bi jih pri izvajanju skupnih razpisov poenostavili, sta se strani dogovorili za spremembo načina financiranja, ki se bo začel izvajati, ko bo začel protokol veljati.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Jasna Rojc bo vršilka dolžnosti generale direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se Jasna Rojc z 19. avgustom 2022 imenuje na položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada imenovala direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP)

Vlada Republike Slovenije je za direktorja gospodarske družbe DUJPP, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o, imenovala Mirana Sečkega. Direktor družbe mora izvesti vse potrebne aktivnosti za vpis družbe v sodni register in urediti prevzem pristojnosti in naloge upravljavca medkrajevnega linijskega prometa in naloge upravljavca železniškega prevoza potnikov.

Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. imenuje prvega direktorja družbe. Skladno z drugim odstavkom 37. člena Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa se imenuje prvi direktor družbe, dokler ne bo imenovan direktor na podlagi četrtega odstavka 15. člena tega zakona, vendar največ za obdobje 18 mesecev. V tem obdobju prvi direktor izvede vse aktivnosti za vpis družbe v sodni register in uredi prevzem pristojnosti in naloge upravljavca medkrajevnega linijskega prometa in naloge upravljavca železniškega prevoza potnikov.

Miran Sečki je dolgoletni strokovnjak s področja prometa, z izkušnjami tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Po izobrazbi je magister inženir logistike, pred imenovanjem za direktorja DUJPP je bil zaposlen v družbi Nomago, pred tem pa je bil med drugim tudi direktor direktorata za promet na takratnem Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

Vlada Republike Slovenije je izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo mag. Danila Lončariča zaradi ukinitve Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

Zakon o javnih uslužbencih v četrtem odstavku 83. člena določa, da uradniku preneha položaj, če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi.

V skladu s 1. členom Odloka o ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo se z dnem uveljavitve Odloka ukine Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo. Odlok bo začel veljati 13. avgusta 2022. V skladu z navedenim je zadnji dan obstoja urada 12. avgust 2022, ki je tudi zadnji dan obstoja položajnega delovnega mesta direktor urada.

Mag. Danilo Lončarič je bil s 15. aprilom 2022 imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 14. oktobra 2022. Zaradi ukinitve urada s 13. avgustom 2022 in posledično ukinitve delovnega mesta direktor urada, vršilcu dolžnosti z istim dnem preneha položaj.

Vir: Generalni sekretariat vlade