Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe v proračunu države za leto 2022 (FURS, MZ, MF, MIZŠ), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

4. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana od 9. do 11. avgusta 2022 v Ankari, Turčija, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

6. Predlog imenovanja direktorja gospodarske družbe Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju mandata vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, Predlagateljica: generalna sekretarka vlade