Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje potrdil o (ne)kaznovanosti in izpisov iz prekrškovnih evidenc in skupne evidence izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu

Ministrstvo za pravosodje je uvedlo avtomatski odzivnik na telefonski številki 01 369 55 09, kjer klicatelj takoj dobi osnovne informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov iz kazenskopravnih evidenc, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu,  brez čakanja na prostega referenta.

Zahtevo za pridobitev podatkov vložite na obrazcu:

Vlagatelj lahko lastnoročno podpisan obrazec skeniran ali fotografiran elektronsko posreduje na e-naslov ke.mp@gov.si.

Obrazec je možno oddati tudi:

  • preko varnega elektronskega predala na naslov evidence.mp@vep.si (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo);
  • preko portala eUprava (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo);
  • osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje v poslovnem času;
  • po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000, Ljubljana.

Vsa izdana potrdila so takse prosta.

Ministrstvo za pravosodje izda potrdilo oziroma izpisek iz evidenc najkasneje v 15-ih dneh od prejema zahtevka.

Podrobnejše informacije o izpisu iz prekrškovnih evidenc

Podrobnejše informacije o izpisu iz kazenskih evidenc