Skoči do osrednje vsebine

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice, ki ga je treba v razmejenem območju zlate trsne rumenice opraviti v naslednjih dneh.

Roke zatiranja in število obveznih škropljenj je za posamezna območja že napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Obvestila so objavljena na spletni strani Agrometeorološkega portala RS ter na spletnih straneh navedenih institucij.

Primer zlate trsne rumenice v vinogradu

Primer zlate trsne rumenice v vinogradu | Avtor: G. Seljak, Fotografsko društvo Izola

Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée, ki je v EU uvrščena med karantenske škodljive organizme. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česar so pridelki nižji in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte.

Bolezen je razširjena v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji, do večjega izbruha pa je v letu 2021 prišlo na območju Ljutomersko Ormoških goric. Zato se je UVHVVR odločila za ponovno akcijo obveščanja in ozaveščanja vinogradnikov, distributerjev fitofarmacevtskih sredstev in drugih vpletenih, da se opozori na pomen izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. V ta namen so skupaj s strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin pripravili zloženko o zlati trsni rumenici in ameriškem škržatku, poleg tega pa še letak posebej za območje Ljutomersko Ormoških goric, ki so ju posredovali določenim ciljnim skupinam.

UVHVVR poudarja, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep za preprečevanje širjenja te nevarne karantenske bolezni in posledično velike gospodarske škode v vinogradništvu.

Opozarjajo, da je treba tretiranje opraviti takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Fitofarmacevtska sredstva je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi.

Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po Zakonu o prekrških.

Na spletni strani UVHVVR najdete dodatne informacije o zlati trsni rumenici, zloženko ter letak.