Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za oddajo vlog na dva javna razpisa s področja čebelarstva

Obveščamo, da se 15. 6. 2022 zaključuje rok za oddajo vlog na dva javna razpisa.

Obveščamo, da se 15. 6. 2022 zaključuje rok za oddajo vlog na javna razpisa:

  • Za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Cilja ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje sta, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem.

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil

  • Za ukrep sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja do čebelarjev. Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov

Vlogo na oba javna razpisa je potrebno poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča) do vključno 15. 6. 2022.

 Čebelarje pozivamo k čimprejšnji oddaji vloge!

čebela v notranjosti velikega živo rumenega cveta

Čebelarstvo | Avtor pixels.com