Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo predvidoma ta petek, 10. 6., v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge na dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se podaljšuje iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

Kmetija Flis

Kmetija Flis | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podaljšanje roka za vložitev vloge je predvideno za:

Nov rok za oddajo vloge na navedena javna razpisa je 3. avgust 2022.

Podaljšanje roka za vložitev vlog na javni razpis je bilo potrebno zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin, zaradi katerih prihaja do zamude pri pridobivanju ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije. S podaljšanjem roka bomo omogočili upravičencem pravočasno pripravo vlog na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.