Skoči do osrednje vsebine

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Rok za prijavo je potekel.

Navodila za vnos vlog

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije

Popravek razpisne dokumentacije:

Dne 25. 3. 2022 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Dne 10. 6. 2022 je bilo v Uradnem listu RS, št. 81/2022, objavljeno ponovno podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 15. junija na 3. avgust 2022.

NOVO! Dne 24. 6. 2022: popravek javnega razpisa (sprememba Priloge 1 razpisne dokumentacije)

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22) in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke ipd.).
V izogib napakam vas naprošamo, da v samodopolnitvi priložite excelov dokument (v priponki spodaj), ki naj vsebuje vse upravičene stroške, ki jih želite uveljavljati (predvsem mora biti jasna Vrednost brez DDV, DDV, Upravičena in Zaprošena vrednost ter zaporedna številka zahtevka). Samodopolnitev naj vsebuje tudi novo tabelo z dinamiko črpanja sredstev (število zahtevkov in njihove vrednosti).

Excelov dokument: SAMODOPOLNITEV ZVIŠANE VREDNOSTI STROŠKOV

Zakonodaja

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Sprememba javnega razpisa: Uradni list RS. št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Sprememba javnega razpisa: Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022 - podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Sprememba javnega razpisa: Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 25. 3. 2022 - podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

Dne 24. 6. 2022: popravek javnega razpisa, Uradni list RS, št. 87/2022

Informacije o javnem razpisu

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020