Skoči do osrednje vsebine

24. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Rok za prijavo je potekel.

Navodila za vnos vlog

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije

  • Popravki razpisne dokumentacije:

Dne 25. 3. 2022 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Dne 10. 6. 2022 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno ponovno podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek (sprememba Priloge 1) javnega razpisa

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22) in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke ipd.).
V izogib napakam vas naprošamo, da v samodopolnitvi priložite excelov dokument (v prilogi), ki naj vsebuje vse upravičene stroške, ki jih želite uveljavljati (predvsem mora biti jasna Vrednost brez DDV, DDV, Upravičena in Zaprošena vrednost ter zaporedna številka zahtevka). Samodopolnitev naj vsebuje tudi novo tabelo z dinamiko črpanja sredstev (število zahtevkov in njihove vrednosti).

Excelov dokument: SAMODOPOLNITEV ZVIŠANE VREDNOSTI STROŠKOV

  • Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

  • Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 17. 12. 2021

Sprememba javnega razpisa: Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022 - podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Sprememba javnega razpisa: Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022 - ponovno podaljšanje roka za vložitev vloge, in sicer iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek javnega razpisa, Uradni list RS, št. 87/2022

  • Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020