Skoči do osrednje vsebine

2. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in imenovala v. d. generalne direktorice Direktorata za migracije.

Vlada sprejela sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Spremembe Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje določajo dodatno situacijo, kdaj se imenuje vršilec dolžnosti strokovnega direktorja zavoda in skladno s tem spreminjajo Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 1. 6. 2022 (7. člen), kjer se za čas do imenovanja strokovnega direktorja zavoda predvidi, da naloge strokovnega direktorja zavoda opravlja vršilec dolžnosti strokovnega direktorja zavoda in ne generalni direktor zavoda.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala v. d. generalne direktorice Direktorata za migracije

Vlada Republike Slovenije z 8. junijem 2022 razrešuje Natašo Potočnik s položaja generalne direktorice Direktorata za migracije Ministrstva za notranje zadeve. Hkrati Natašo Potočnik z 9. junijem 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za migracije Ministrstva za notranje zadeve, in sicer do imenovanja generalne direktorice oziroma generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 9. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada razrešila člana nadzornega sveta družbe ELES

Vlada je na podlagi odstopne izjave s 7. junijem 2022 razrešila člana nadzornega sveta družbe ELES d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Jožefa Klavdija Novaka.

Hkrati je vlada z 8. junijem 2022 v nadzorni svet družbe ELES za dobo petih let imenovala Denisa Kostrevca.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo