Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 10. junija 2022 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

3. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 13. junija 2022 v Luksemburgu, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. junija 2022 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za zdravje

5. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 16. junija 2022 v Luksemburgu,
Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu za zunanje zadeve (trgovina) in na Dvanajsti ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (MC12) od 12. do 15. junija 2022 v Ženevi, Švica, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Informacija o udeležbi članov upravnega odbora Centra za razvoj financ na letnem zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 2022, 8. junija 2022, Predlagatelj: minister za finance

8. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve

10. Predlog razrešitve in imenovanja člana nadzornega sveta ELES, d. o. o., sistemskega operaterja prenosnega omrežja, Predlagatelj: minister za infrastrukturo