Skoči do osrednje vsebine

Tudi delovno izkoriščanje je pojavna oblika trgovine z ljudmi

Danes je v Kranjski Gori v okviru rednega letnega usposabljanja inšpektorjev za delo potekala predstavitev smernic za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi v primeru delovnega izkoriščanja.

Predavanje vodje Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi Tjaše Škreblin inšpektorjem za delo

Predavanje vodje Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi Tjaše Škreblin inšpektorjem za delo | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Na podlagi Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi 2021–2022 smo v sodelovanju s Policijo in Inšpektoratom Republike Slovenije za delo pripravili Smernice za inšpektorje za delo - prepoznava žrtev trgovine z ljudmi.

Smernice bodo inšpektorjem za delo služile kot pomoč za lažje odkrivanje in prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi, ki so delovno izkoriščene. So podlaga za krepitev sodelovanja med pristojnimi institucijami na lokalni in državni ravni v boju proti trgovini z ljudmi in prepoznavi delovnega izkoriščanja ljudi. Opredeljeni so vzroki, ki spodbudijo trgovino z ljudmi in najpogostejše gospodarske panoge, v katerih prihaja do prisilnega dela ali izkoriščanja ljudi. Posebej je opredeljena vloga inšpektorjev za delo pri preprečevanju prisilnega dela, ukrepi in način pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Zavedati se moramo, da imajo inšpektorji za delo v boju proti delovnemu izkoriščanju ljudi pomembno vlogo pri prepoznavi žrtev, še zlasti, kadar pri svojem delu zaznajo sumljive okoliščine prisilnega dela ali delovnega izkoriščanja. Zato je za preprečevanje prisilnega dela in zaščito žrtev pomembno svetovanje in obveščanje delavcev, delodajalcev in potencialnih žrtev prisilnega dela.

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi predava o trgovini z ljudmi

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi predava o trgovini z ljudmi | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve