Skoči do osrednje vsebine

Na 22. konferenci Zavezništva proti trgovini z ljudmi o pristopu do žrtev

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) od 4. do 6. aprila 2022 na Dunaju organizira 22. konferenco Zavezništva proti trgovini z ljudmi, ki se je udeležuje nacionalna koordinatorka za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič.

Udeleženci med konferenco

Udeleženci med konferenco | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

V ospredju letošnje konference na visoki ravni je zaščita in pomoč žrtvam trgovanja z ljudmi s poudarkom na uporabi pristopa, osredotočenega na žrtve. Z namenom prepoznavanja dobrih praks udeleženci razpravljajo o obstoječih sistemih zaščite žrtev ter o standardih in vrstah pomoči v posameznih državah.

Udeleženci so v razpravi poudarili, da mora učinkovita zaščita žrtev trgovine z ljudmi temeljiti na načelu nediskriminacije in nekaznovanja. Vsem žrtvam je treba zagotavljati enako obravnavo. Pomoč in podpora nista pogojeni s pripravljenostjo žrtve, da sodeluje v predkazenskem ali kazenskem postopku. Pomoč mora biti prilagojena individualnim potrebam in specifičnim ranljivostim posamezne žrtve trgovine z ljudmi. Države si morajo prizadevati tudi za vzpostavitev sistema trajne pomoči žrtvam kot del rešitve za njihovo popolno okrevanje in integracijo.

Naslednji dan bodo udeleženci posebno pozornost v okviru enega od panelov namenili tudi problematiki izkoriščanja otrok in zaščiti mladoletnih žrtev trgovanja.

Ob robu konference se je nacionalna koordinatorka Tina Princes Damjanovič sestala s predstavniki mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope in z veleposlanico na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju Barbaro Žvokelj.

V Sloveniji pomagamo žrtvam trgovine z ljudmi

V Sloveniji je pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotovljena na podlagi Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Vlada Republike Slovenije na tej podlagi financira programe pomoči, ki jih izvajajo nevladne in humanitarne organizacije, izbrane na javnem razpisu.

Pomoč in oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve žrtev ter programi (re)integracije.

V okviru Projekta Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi – krizna nastanitev je žrtvam zagotovljeno 30-dnevno obdobje okrevanja in razmisleka, da si opomorejo in se znebijo vpliva trgovcev z ljudmi. Seznanijo se o prostovoljnih oblikah nadaljnjega programa oskrbe in možnostih sodelovanja z državnimi organi. Žrtvam se že med krizno namestitvijo ponudi tudi dolgotrajnejša pomoč in namestitev v okviru programa Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi – varna namestitev.

Izvajalci programov poleg osnovnih oblik pomoči, kot so namestitev, prehrana, oskrba, psihološka pomoč, prevajalske storitve, svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, žrtvam trgovanja zagotavljajo tudi druge ukrepe za socializacijo in revitalizacijo, na primer izobraževanje, širjenje socialne mreže ipd.

Od januarja 2019 se v Sloveniji izvaja tudi projekt Reintegracija žrtev trgovine z ljudmi, ki je logično nadaljevanje prej omenjenih programov in za žrtve pomeni prvi korak k njihovemu samostojnemu življenju brez nasilja, izkoriščanja in kršenja človekovih pravic. Splošni cilj projekta je preprečevanje ponovne viktimizacije žrtev trgovine z ljudmi, in sicer z vključevanjem žrtev v izobraževalni sistem, na trg delovne sile, za pridobivanje in izboljševanje poklicnih spretnosti in kvalifikacij ter v primeru otrok zagotavljanje ustreznega varstva ali sprejema v družino oziroma ustrezno varstveno ustanovo.

 Tina Princes Damjanovič in Barbara Žvokelj

Tina Princes Damjanovič in Barbara Žvokelj | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2

Ozadje

Leta 2004 ustanovljeno Zavezništvo proti trgovini z ljudmi je neformalna platforma, ki poleg 57 držav in 11 sodelujočih partnerjev vključuje tudi ključne mednarodne organizacije in organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej.