Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje dveh javnih razpisov iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 3., objavilo podaljšanje roka za vložitev vloge na 23. in 24. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Rok se podaljšuje do 15. junija 2022.

Podaljšanje roka za vložitev vlog na javna razpisa je bilo potrebno zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin, zaradi katerih prihaja do zamude glede pridobivanja ustrezne gradbene oziroma tehnične dokumentacije. S podaljšanjem roka bo upravičencem omogočena pravočasna priprava vloge na javni razpis, kar bo imelo za posledico tudi načrtovano porabo razpisanih sredstev.

Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se torej podaljšuje iz 26. aprila 2022 na 15. junij 2022.

Povezava do javnih razpisov: