Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveno varstvo za begunce iz Ukrajine

Najpogostejša vprašanja in nekatera pojasnila v zvezi z zdravstveno oskrbo beguncev iz Ukrajine.

Kako lahko begunci iz Ukrajine uveljavljajo pravice iz nujnega zdravstvenega varstva?

Državljan Ukrajine se najprej (v roku treh dni od prihoda) zglasi na policiji, kjer predloži svoj osebni dokument in zaprosi za začasno zaščito. Policija vlogo in morebitna dokazila posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen. Ta podatke preveri in osebi izda Izkaznico osebe z začasno zaščito.

Več o postopku na spletni strani Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine.

Kakšne zdravstvene oskrbe so v Republiki Sloveniji deležni begunci iz Ukrajine?

Državljani Ukrajine so, bodisi kot prosilci za mednarodno zaščito ali ostali, ki so zaradi vojnih razmer vstopili v Republiko Slovenijo, upravičeni do nujnega zdravstvenega varstva, ki vključuje:

  • nujno medicinsko pomoč, nujne reševane prevoze, nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve in drugo zdravstveno oskrbo (nujna zdravila) po odločitvi ležečega zdravnika,
  • zdravstveno varstvo žensk, ki vključuje tudi zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu,
  • zdravstveno oskrbo otrok in mladostnikov.

Več o pravicah v 27. členu določa Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO).

Kam se lahko begunci iz Ukrajine obrnejo v primeru nujne medicinske pomoči?

Primarno se obrnejo na najbližji zdravstveni dom, urgentni center ali na ambulante nujne medicinske pomoči v okviru zdravstvenega doma. Zdravstvene storitve, ki jih vključuje nujno zdravstveno varstvo izvajajo vse specialistične ambulante, ambulante v zdravstvenih domovih, vse ambulante, ki nudijo nujno medicinsko pomoč. Kadar gre za nujna stanja bodo osebe deležne pomoči tudi brez Izkaznice osebe z začasno zaščito ali drugega identifikacijskega dokumenta.

Kakšen je postopek pridobitve zdravil za begunce iz Ukrajine?

Nujno zdravstveno varstvo vključuje tudi pridobitev zdravil za vsa prej omenjena stanja in za vsa kronična zdravstvena stanja. Zdravnik v urgentnem centru oziroma v ambulanti nujne medicinske pomoči, po potrebi napiše recept. Državljan Ukrajine ali njegov zastopnik v lekarni predloži recept in Izkaznico osebe z začasno zaščito prosilca za mednarodno zaščito na podlagi katerega prejeme zdravila. Namesto Izkaznice osebe z začasno zaščito lahko predložijo tudi kopijo potnega lista ali drug identifikacijski dokument (na primer. prijavo v evidenco gostov). 

Ali lahko registrirani begunci iz Ukrajine zaprosijo tudi za osebnega zdravnika?

V primeru, da se osebe zaposlijo v Republiki Sloveniji, imajo vse pravice iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v tem primeru osebnega zdravnika, zobozdravnika).

Dodatne informacije o slovenskem zdravstvenem sistemu in javnem zdravju v Sloveniji

Vsem, ki so zaradi izrednih razmer v svoji državi prišli v Slovenijo, želimo ob prihodu ponuditi čim boljšo podporo pri zagotavljanju primernih zdravstvenih storitev ter omogočiti čim lažjo integracijo v sistem javnega zdravstva. Na povezavi so ključne informacije o slovenskem zdravstvenem sistemu in nasveti za dobro telesno in duševno zdravje.

Ključne informacije, ki jih ob prihodu v Slovenijo najprej potrebujete