Skoči do osrednje vsebine

Začela se je prenova slovenskih vojašnic

V okviru v letu 2020 sprejetega Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021-2026 so predvidena tudi sredstva za obnovo infrastrukture vojašnic Slovenske vojske. Obstoječa infrastruktura, ki je trenutno v uporabi, je tehnološko zastarela in ne omogoča ustreznih pogojev za delo oziroma so ti pogoji slabi.

V okviru posodobitev infrastrukture bomo izvedli energetske prenove, izboljšali funkcionalnosti in posledično tudi pogoje dela za uporabnike. Poleg prenov samih nastanitvenih objektov in poveljstev so predvidene tudi nove logistične kapacitete skladišča, delavnice in garaže ter infrastruktura za usposabljanje.

Načrtujemo celovito prenovo Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, celovito prenovo vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru, izvedbo energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v Letalski bazi Brnik, celovito energetsko sanacijo vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni, prenovo vadišča Bač in celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki.

Z prenovo objektov sledimo tako imenovanim "greening defence" usmeritvam, kar pomeni da bomo s prenovo infrastrukture in vlaganjem v tehnološke izboljšave zmanjševali ogljični odtis Slovenske vojske in krepili samozadostnost vojašnic ter uvajali princip trajnosti.

Več o načrtovanih obnovah lahko preberete v priloženem gradivu.

Direktor sedi za mizo med video konferenco. Pred seboj ima gradivo, v ozadju pa je moder pano ministrstva in zastavi Slovenije ter EU.

Generalni direktor Direktorata za logistiko Uroš Korošec | Avtor: Vekoslav Rajh