Skoči do osrednje vsebine

Virtualni informativni dan o razpisu »IPE promet 2021«

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. novembra 2021, v sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), organiziralo IPE info dan 2021 za slovenske prijavitelje, za novi razpis Evropske komisije v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

Zbrane udeležence je uvodoma nagovoril državni sekretar Blaž Košorok, ki je poudaril pomembnost razvoja vseevropskega prometnega omrežja, predvsem njegove okoljske trajnosti,  kar bo pomembno prispevalo k doseganju ciljev Evropske unije v okviru zelenega dogovora.

Na dogodku smo podali osnovne informacije o vsebini in prioritetah razpisa ter odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi z razpisom.

Razpis IPE promet 2021, ki sledi večletnemu delovnemu načrtu, je klasičen razpis za nepovratna sredstva za projekte na omrežju TEN-T. Novost je del razpisa, ki je namenjen izključno alternativnim gorivom v prometu AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility),  kjer morajo prijavitelji kombinirati nepovratna in povratna sredstva, v sodelovanju s SID banko v vlogi izvajalskega partnerja ali drugimi finančnimi institucijami.

S kratko video predstavitvijo smo prikazali nekatere projekte, ki se v okviru programa IPE že izvajajo ter podali pomembne informacije za pravočasno oddajo vlog prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji. 

V Sloveniji je bilo na dosedanjih razpisih IPE uspešnih 55 projektov, ki jim je bilo skupaj odobrenih 350 milijonov EUR nepovratnih sredstev.