Skoči do osrednje vsebine

Prehodno obdobje za nova spričevala v skladu z novimi "Pravili o zdravju živali"

Nova pravila o zdravju živali so opredeljena z Uredbo (EU) 2016/429, ki je stopila v veljavo 21. aprila 2021. Zaradi zamud EU pri sprejemanju izvedbenih in delegiranih aktov za izvajanje te Uredbe, je bilo potrebno sprejeti prehodna obdobja glede uporabe spričeval za določene živali in proizvode živalskega porekla. Prehodna obdobja so določena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/619 in kasneje z Izvedbeno uredbo Komisije (EU 2021/1329).

Trgovanje z živalmi, zarodnim materialom in določenimi proizvodi živalskega izvora v EU

Prvi prehodni ukrep z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/619 določa, da se nova spričevala za trgovanje z živalmi, zarodnim materialom in določenimi proizvodi živalskega izvora med državami članicami EU v novem sistemu TRACES New Technology (TRACES NT) pričnejo uporabljati 16. oktobra 2021. Do tega datuma se uporabljajo še spričevala v skladu s »staro« zakonodajo v sistemu TRACES Classic.

To prehodno obdobje se ne uporablja za nova spričevala z nazivom »INTRA-trade notification document« za obveščanje o določenih pošiljkah med državami članicami EU (določene vodne živali, čmrlji, cirkuške živali, zarodni material…), ki se uporabljajo že od 1. aprila dalje.

Uvoz živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav

Drugi prehodni ukrep določen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/619, ter kasneje z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1329 je namenjen podaljšanju uporabe »starih« obrazcev spričeval za uvoz živali in proizvodov živalskega izvora. Prehodno obdobje, v katerem lahko pošiljke ob uvozu spremljajo še spričevala v skladu s »staro«  zakonodajo, bo trajalo do 15. marca 2022, v kolikor je uradni veterinar v tretji državi veterinarsko spričevalo podpisal pred 15. januarjem 2022. 

Netrgovski premiki hišnih živali

Za netrgovske premike hišnih živali se trenutno veljavna pravila uporabljajo do leta 2026.