Skoči do osrednje vsebine

S 16. oktobrom 2021 uradni nadzor nad trgovanjem z živalmi in živalskimi proizvodi med državami članicami EU v TRACES NT sistemu

S 17. oktobrom 2021 se zaključi prehodno obdobje, v katerem se še lahko uporabljajo »stara« veterinarska spričevala za premike živali, zarodnega materiala in določenih proizvodov živalskega izvora med državami članicami EU (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/619) v sistemu TRACES Classic. V praksi to pomeni, da bo pošiljatelj pošiljke elektronsko najavo premika pošiljke živali, zarodnega materiala in določenih proizvodov živalskega izvora med državami članicami EU oddal/vpisal v sistem TRACES New Technology (TRACES NT). Iz tehničnih razlogov se bo prehodno obdobje skrajšalo za 1 dan in se bo TRACES NT uporabljal že s 16. oktobrom 2021.

V Sloveniji se za uradni nadzor trgovanja z živimi živalmi in živalskimi proizvodi znotraj Evropske unije uporablja sistem TRACES Classic že od leta 2005. Z dnem 16. oktober 2021 pa bo v celotni EU za uradni nadzor nad trgovanjem to vlogo prevzel sistem TRACES NT, v TRACES Classic pa se bo INTRA modul (za trgovanje) s tem datumom ukinil. INTRA modul bo v sistemu TRACES NT na voljo za uporabo že z 11. 10. 2021.

TRACES NT trenutno omogoča elektronsko prijavo, nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk (živali in proizvodov živalskega izvora, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugega rastlinskega nadzorovanega blaga ter živil neživalskega izvora, ki so predmet dodatnih zahtev ali omejitev pri uvozu).

S 16. oktobrom 2021 pa se INTRA modul v TRACES NT obvezno uporablja za nadzor pošiljk živali, zarodnega materiala in določenih proizvodov živalskega izvora v trgovanju med državami članicami  EU, ter Švico in Norveško (Sporazumi z EU) in S Irsko, ki po BREXIT ostaja del enotnega trga EU za področje trgovanja z živalmi in proizvodi živalskega izvora.

Vsi izvajalci dejavnosti (deležniki pošiljke) so dolžni pravočasno, to je že pred nameravanim trgovanjem, urediti zapis in status za svojo dejavnost v sistemu TRACES NT. V nasprotnem primeru se najave pošiljk v sistemu TRACES NT ne bo dalo vnesti/oddati in bo posledično prihajalo do zamud v odpremljanju pošiljk.

Navodila za registracijo izvajalcev dejavnosti v sistem TRACES NT in dodatne informacije so objavljeni na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Modul za izvozna zdravstvena veterinarska spričevala bo v sistemu TRACES NT predvidoma dostopen 1. oktobra 2021. Vzporedno se bo za izvozna spričevala lahko uporabljal tudi še sistem TRACES Classic, a najkasneje do konca leta 2021.

DOCOM modul za določene živalske stranske proizvode (ŽSP) bo v sistemu TRACES NT predvidoma implementiran konec leta 2021, do takrat se zanj še vedno uporablja TRACES Classic.