Skoči do osrednje vsebine

Registracija v aplikacijo TRACES Classic za trgovanje s pošiljkami živali in živalskih proizvodov v EU in izvoz iz EU

Sistem TRACES Classic je spletna aplikacija Evropske komisije za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, zarodni material in živalske stranske proizvode (ŽSP), ki so predmet trgovanja znotraj Evropske unije in izvoza iz EU.

V Sloveniji se za nadzor trgovanja z živimi živalmi in živalskimi proizvodi znotraj EU sistem TRACES Classic uporablja že od leta 2005.

Dostop do aplikacije lahko zahtevajo vsi izvajalci dejavnosti (fizične ali pravne osebe) trgovanja znotraj EU ali izvoza iz EU. Dokumenti, ki jih je mogoče v sistemu TRACES Classic pripraviti, so dokumenti za trgovanje znotraj EU (IntraTrade), nekateri dokumenti za izvoz iz EU (Izvoz) in komercialni dokumenti (DOCOM).

Platforma TRACES, ki jo trenutno sestavljata dve aplikaciji, tj. TRACES Classic (za trgovanje znotraj EU in izvoz iz EU) in novi TRACES New Technology (za uvoz v EU), je v prenovi. Predvideno je, da se bodo v zadnji četrtini leta 2021 vse funkcionalnosti sistema TRACES Classic prenesle v TRACES NT. Sistem Classic se bo ukinil, sistem TRACES NT pa bo poleg že obstoječih funkcionalnosti dopolnjen še z Intra, Izvoz in DOCOM moduli.

Od 16. 10. 2021 dalje se bo modul INTRA za veterinarska zdravstvena spričevala za žive živali in določene proizvode živalskega izvora (zarodni material, določeni ŽSP ter določeni proizvodi živalskega izvora, ki predstavljajo večje tveganje) za trgovanje znotraj EU uporabljal sistem TRACES NT.

Prijava v sistem

Za dostop do aplikacije TRACES Classic si mora uporabnik najprej urediti uporabniški račun, ki si ga ustvari na povezavi  Registriraj nov uporabniški račun. Za prijavo je potrebno izpolniti podatke o e-pošti, geslu, organizaciji oziroma podjetju, kateremu uporabnik pripada, ter nekatere osebne podatke (ime in priimek uporabnika, telefon, faks), izbrati jezik za pošiljanje elektronskih obvestil in potrditi gumb Posreduj.

Po predložitvi tega registracijskega obrazca boste prejeli e-pošto s potrditvijo veljavnosti naslova. Po uspešni potrditvi bo pristojni območni urad UVHVVR potrdil vašo zahtevo. Postopek se zaključi, ko prejmete e-pošto z rezultatom potrditve. Nato se lahko prijavite v sistem. Novi uporabnik lahko tudi sam obvesti pristojni območni urad, da je kreiral uporabniški račun in prosi za odobritev tega uporabniškega računa.

Obrazci, navodila in dostop do sistema

Spričevala oziroma dokumenti v sistemu TRACES Classic so:

  • IntraTrade veterinarska zdravstvena spričevala za žive živali, živila in druge proizvode živalskega izvora (zarodni material, določene kategorije ŽSP),
  • Izvozno zdravstveno spričevalo za žive živali, živila in druge proizvode živalskega izvora (zarodni material, ŽSP, krma) - tu so navedena le tista izvozna spričevala, ki se jih v skladu z uradnim dogovorom nekaterih tretjih držav uporablja in pošilja preko sistema TRACES,
  • DOCOM komercialni dokument (Commercial Document) za prevoz živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi. DOCOM je obvezen samo v določenih primerih (48. člen Uredbe (EU) 1069/2009), za ostale pošiljke se uporablja prostovoljno.

Prvi del (opis pošiljke) IntraTrade in Izvoznega spričevala v TRACES Classic izpolnijo izvajalci dejavnosti. Gre za elektronsko najavo pošiljke, ki mora biti v TRACES vnesena najmanj en delovni dan pred predvidenim trgovanjem. V kolikor fizične osebe nimajo dostopa do TRACES sistema, morajo odpremo pošiljke namenjeno trgovanju, najaviti pristojnemu območnemu uradu najmanj 3 delovne dni pred predvidenim trgovanjem pisno, telefonsko ali osebno.

Svetujemo vam, da elektronsko najavo pošiljke v sistemu TRACES Classic opravite nekaj dni pred načrtovano odpremo pošiljke. Na ta način boste imeli še dovolj časa, da odpravite morebitne napake v predloženih podatkih in se izognili morebitni zavrnitvi elektronske najave v TRACES Classic zaradi nepopolno vnesenih podatkov o pošiljki.

V DOCOM izvajalec dejavnosti izpolni prvi, lahko pa tudi drugi del dokumenta.

Drugi del (certificiranje – Potrdilo o zdravstvenem stanju) IntraTrade in Izvoznega dokumenta v  TRACES Classic izpolnijo uradni veterinarji pristojnih območnih uradov UVHVVR.

Pomoč pri izpolnjevanju dokumentov

Izvajalcem dejavnosti so za izpolnjevanje prvega dela spričeval oz. komercialnega dokumenta na voljo uporabniška navodila Komisije.

Uporabo sistema TRACES Classic in izpolnjevanje spričeval ter komercialnih dokumentov lahko testno preizkusite tudi v učnem okolju sistema TRACES Classic. Pri tem uporabite testno uporabniško ime EO.SI@traces-cbt.net in geslo EO.SI.

Zakonodaja