Skoči do osrednje vsebine

Pozitivno mnenje računskega sodišča za splošni del zaključnega računa proračuna

Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2020 in izdalo pozitivno mnenje za splošni del zaključnega računa. Vladi ni treba pripraviti odzivnega poročila.

Dekorativna slika, zunanjost poslopja ministrstva

Ministrstvo za finance | Avtor Ministrstvo za finance

Računsko sodišče je pri revidiranju splošnega dela predloga zaključnega računa za leto 2020 ugotovilo, da je v vseh pomembnih pogledih pravilno in da izkazuje prejemke in izdatke proračuna za leto 2020 v skladu s predpisi. To mnenje je še posebej pomembno, saj potrjuje, da je vlada v izredno negotovih razmerah, kakršnim smo bili priča skoraj celotno leto 2020 in ki so posledično zahtevale ogromno prilagoditev tudi na področju javnofinančnega poslovanja, uspela izvrševati proračun za leto 2020 skladno s pravili.

Mnenje s pridržkom za del, ki se nanaša na pravilnost izvršitve proračuna proračunskih uporabnikov, sicer še vedno ni optimalno, kljub temu pa računsko sodišče tudi v tem delu ugotavlja, da so vlada oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali skladno s predpisi.