Skoči do osrednje vsebine

255. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, sprejela Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg ter izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena.

Vlada potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim bomo poenostavili in administrativno razbremenili davčne zavezance in davčni organ. Sledimo tudi ciljem okoljske politike.

Predlog zakona med drugim omogoča:

  • uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
  • večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,
  • davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost,
  • ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost,
  • račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

S predlagano novelo v nacionalno zakonodajo prenašamo tudi več evropskih direktiv, ki urejajo nekatere obveznosti glede davka na dodano vrednost (DDV) pri opravljanju storitev in prodaji blaga na daljavo.

Cilj predloga novele je tako uresničitev načela obdavčitve z DDV v državi članici potrošnje (namembni državi članici), to pomeni po stopnjah, ki se uporabljajo v Sloveniji, vključno z dobavami blaga na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga. Predlog ukinja tudi oprostitve plačevanja DDV na blago v pošiljkah neznatnih vrednosti, ki se v Slovenijo uvozi s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav.

Do uveljavitve predlagane novele ureditev, ki jo določajo evropske direktive, urejata Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Vir: Ministrstvo za finance

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Vlada je izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov.

Gre za pribor – natančneje vilice, nože, žlice in palčke – ter krožnike, slamice in vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive plastike.

Uredba predpisuje tudi zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo. Za pravila označevanja z oznakami je izdana izvedbena uredba Evropske komisije. V izvedbeni uredbi in njenemu popravku je za enoletno prehodno obdobje določeno, da se navedeni proizvodi lahko označujejo z nalepkami. Z označevanjem na tovrstnih proizvodih so potrošniki obveščeni o ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz proizvoda ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter o prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje. Označeni morajo biti higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za pijačo.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe bo opravljal Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena

Vlada izdala Uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena. Uredba določa pogoje za: dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena, s povprečnim letnim potniškim prometom do 200.000 potnikov v skladu z Uredbo Komisije za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena, s povprečnim letnim potniškim prometom nad 200.000 potnikov v skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom in dodelitev pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, zadnjič spremenjeno z Uredbo komisije (EU) 2020/972. Več pravil o državni pomoči, ki so bila sprejeta v okviru pobude za posodobitev področja državnih pomoči iz leta 2012, je prenehalo veljati konec leta 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo