Skoči do osrednje vsebine

240. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo uredbe o organih v sestavi ministrstev, sprejela mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa ter imenovala člane sveta Muzej slovenske osamosvojitve.

Vlada sprejela dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev Vlada sprejela dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti je v prehodni določbi uredil spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev in sicer v roku treh mesecev od njegove uveljavitve zaradi prenosa delovnega področja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost na novo vladno službo. 
Posledično je potrebno uskladiti Uredbo o organih v sestavi ministrstev tako, da se ukine Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, opravljanje inšpekcijskega nazora nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in inšpekcijskega nadzora na področju elektronske identifikacije pa bo še naprej opravljal organ v Ministrstvu za javno upravo, kot ministrstvu, pristojnem za informacijsko družbo, in sicer Inšpektorat za javni sektor.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada sprejela mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa

Vlada Republike Slovenije je 17. junija 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prav tako je isto pobudo prejela od Državnega zbora z zaprosilom, da se do pobude opredeli predvsem z vidika izvršilne veje oblasti. Ministrstvo za zdravje je od Ustavnega sodišča prav tako prejelo poziv, da se opredeli do pobude.

Pobudniki predlagajo začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti naslednjih pravnih aktov:

 • tretjega odstavka 8. člena in 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, številka 33/06 – uradno prečiščeno besedilo
 • Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, številka 5/21),
 • Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, številka 117/20),
 • Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 204/20 in 20/21),
 • Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, številka 11/21).

Vlada v mnenju zavrača očitke pobudnikov in zaključuje, da so zatrjevane neskladnosti z Ustavo Republike Slovenije neutemeljene, da je ukrep obveznega testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju skladen z  Ustavo Republike Slovenije in zakonodajo ter da se z njim na zakonit in ustavnopravno dopusten način uresničuje ustavnopravni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije Ustavnemu sodišču predlaga, naj pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti U-I-57/21 zavrne kot neutemeljeno.

Vlada Republike Slovenije je 21. junija 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije  v mnenje prejela pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti pobudnice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Golob.

V pobudi je predlagan začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti naslednjih pravnih aktov:

 • Odredbe o izvajanju osebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, številka 11/21),
 • 2., 3., 4. in 8. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in
 • 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih.

Vlada v mnenju zavrača očitke pobudnice in zaključuje, da je izvršilna veja oblasti v času epidemije in tudi po preklicu epidemije sprejemala ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni in tudi z Ustavo Republike, pri tem pa je na zakonit in ustavnopravno dopusten način sledila ustavnopravnemu cilju varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave Republike Slovenije. Ukrep določitve izvajanja presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 sledi cilju prepoznavanja oseb, okuženih z virusom SARS-CoV-2, ki nimajo razvitih simptomov, s tem pa se učinkoviteje zamejuje in preprečuje širjenje nalezljive bolezni COVID-19. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Sklep o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve

Vlada je na današnji seji sklenila, da se v svet javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda, z možnostjo ponovnega imenovanja, kot predstavniki ustanovitelja imenujejo:

 • dr. Stane Granda,
 • dr. Jože Dežman,
 • Alenka Puhar,
 • dr. Tomaž Ivešić in
 • dr. Damjan Hančič.

Vir: Ministrstvo za kulturo