Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 240. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

2. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena in 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni Covid-19, Uredbe o izvajanju presajalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in Odredbe o izvajanju posebnega presajalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, Predlagatelj: minister za zdravje

3. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih, 2., 3., 4. in 8. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in Odredbe o izvajanju osebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, Predlagatelj: minister za zdravje

4. Predlog imenovanje članov sveta Muzej slovenske osamosvojitve, Predlagatelj: minister za kulturo