Skoči do osrednje vsebine

85. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji podaljšala večino odlokov v povezavi s COVID -19, z novim odlokom spremenila pogoje za vstop v državo, zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu ter uvrstila šest projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024.

Vlada je z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določila, da se med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo doda tudi digitalno covid potrdilo in digitalno covidno potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo. Ključne novosti so, ki jih prinaša odlok so še:

  • spremenjeni pogoji za vstop v državo iz oranžnega, rdečega in temno rdečega območja,
  • zmanjšano število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu,
  • spremenjen seznam območij na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu.

Zagotovila je tudi dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo sredstva namenilo občinam, ki so se prijavile na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5. februarja 2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani.

Vlada je uvrstila šest projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 z namenom povečanja stopnje varnosti in pretočnosti prometa, večje prepustne zmogljivosti prog, zmanjšanja obremenjevanja okolja s hrupom ter skrajšanja potovalnih časov. Ti projekti so:

  • Protihrupni ukrepi ob progi - Krško, Sevnica, Litija,
  • Vgradnja progovnih blokov na progi Ormož-Hodoš-d.m.,
  • Ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2,
  • Gradnja podhoda na železniški postaji Šmartno ob Paki, 
  • Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Ljubljana - 1. etapa,
  • Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1. etapa.