Skoči do osrednje vsebine

231. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o vpoklicu pomožnih policistov do 31. decembra letos ter sklep, s katerim se v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021-2024, uvrsti nov projekt Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju italijanske narodne skupnosti (INS) 2021-2024.

Vpoklic pomožnih policistov do 31. decembra letos

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, pomožni policisti za opravljanje nalog policije vpokličejo do 31. decembra 2021.

Utemeljeno je pričakovati, da se bo obvladovanje varnostnih izzivov glede varovanja zunanje schengenske meje v nadaljevanju leta stopnjevalo. Na zunanji schengenski kopenski meji se poleg prestopov meje izven mejnih prehodov povečuje število oseb, ki skriti v prevoznih sredstvih skušajo nedovoljeno prestopiti mejo na mejnih prehodih. Nezakoniti migranti pogosto spreminjajo načine prehoda zunanje meje, kar zahteva stalno in dejavno vlogo policije pri nadzoru.

V drugi polovici leta bo treba nadomestiti večjo odsotnost policistov tudi na drugih področjih. Povečale se bodo naloge policije pri varovanju dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, zato je treba zaradi nemotenega opravljanja nalog nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov. Povečane aktivnosti policije pri varovanju državne meje in nemoteno opravljanje drugih nalog bodo število razpoložljivih policistov na policijskih postajah še dodatno znižali. Na območjih določenih policijskih uprav je v drugi polovici 2021 načrtovano tudi več športnih prireditev in dogodkov, kjer je predvideno policijsko varovanje (tudi s pomočjo pomožnih policistov).

Ocenjujemo je, da bo za navedene dogodke potrebnih približno 2000 vpoklicev pomožnih policistov. Če bi bile vzpostavljene kontrolne točke na državni meji kot v času epidemije covid-19, pa bodo potrebe po dodatnem aktiviranju pomožne policije še večje. Na mesečni ravni je v tem primeru ocena še dodatnih 240 vpoklicev pomožnih policistov.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Uvrstitev projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INS 2021-2024

Vlada je sprejela sklep, s katerim se v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021-2024, uvrsti nov projekt Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju italijanske narodne skupnosti (INS) 2021-2024. V NRP 2021-2024 se uvršča del vsebine programa, ki je vezan na NRP 2130-21-9005 v skupni višini 695.000,00 EUR.

Zakonska podlaga za Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. S štiriletnim programom se želijo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Za začetek izvajanja ukrepov, instrumentov in aktivnosti sprejetega Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021-2024 se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 uvršča projekt Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INA 2021-2024, številka projekta v NRP 2130-21-9005, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2130-16-0006, Razvoj območij narodnih skupnosti in skupine projektov, številka 2130-16-S002, Regionalni razvoj.

Namen projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju Italijanske narodne skupnosti 2021-2024 je s spodbujanjem povečevanja turistične in kulturne ponudbe v obalnih občinah ter izboljšanja prepoznavnosti INS ugodno vplivati na nadaljnji razvoj programskega območja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo