Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 231. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o vpoklicu pomožnih policistov za daljše obdobje, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

2. Predlog za uvrstitev projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INS 2021-2024 v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 , predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

3. Predlog amandmajev k Predlogu zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 - nujni postopek, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo