Skoči do osrednje vsebine

Minister Šircelj na zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve

Minister mag. Andrej Šircelj se je danes, 18. junija 2021, udeležil zasedanja Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) v Luksemburgu. Ministri so se v osrednjih razpravah predvsem osredotočili na načrte za okrevanje in odpornost, gospodarsko okrevanje v Evropski uniji, evropski semester in davek na dodano vrednost.

Dva ministra stojita in se pogovarjata

Minister Šircelj na zasedanju finančnih ministrov | Avtor EU

1 / 3

Proces gospodarskega okrevanja je v zadnjih dneh napredoval. Evropska komisija je podala prve ocene nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, poleg tega pa si je na mednarodnih trgih tudi izposodila sredstva za financiranje okrevanja. Ta zgodovinski trenutek je za Evropsko unijo potrditev sodelovanja in solidarnosti med državami članicami. V razpravi so se ministri strinjali, da je treba narediti vse, da bo proces sprejemanja načrtov tudi v nadaljnjih korakih potekal čimbolj nemoteno in transparentno.

"Upam, da bo proces sprejemanja načrtov potekal brez težav. Verjamem, da je to tudi v skupnem interesu držav članic. Zato upam, da bomo še naprej delovali v duhu sodelovanja in da bo že poleti potrjeno čim večje število nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost," je povedal minister Šircelj.

V sklopu razprav o davku na dodano vrednost so ministri najprej opravili razpravo glede uporabe nižjih davčnih stopenj. Razpravljali so o možnosti poenotenja rešitev za vse države članice. To bi zagotovilo bolj enakopravno in pravično obravnavo vseh držav članic.

Sledila je razprava o obsegu oprostitve plačila DDV za izdelke in storitve, ki jih Evropska komisija in drugi evropski organi ali agencije pridobijo zato, da bi ga ob izrednih dogodkih brezplačno razdelili državam članicam glede na njihove potrebe.

Na zasedanju so ministri sprejeli Priporočila na podlagi postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, Priporočila o posodobljenih programih za stabilnost in konvergenco ter Sklepe o izzivih fiskalne vzdržnosti, povezanih s staranjem prebivalstva.

Na koncu zasedanja je ministru Širclju portugalski minister za finance, João Leão,  simbolično predal predsedstvo Sveta ECOFIN.