Skoči do osrednje vsebine

226. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Vlada s sprejetjem predloga novele Zakona o nalezljivih boleznih uresničuje ustavno odločbo,  s katero je Ustavno sodišče odločilo,  da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z Ustavo RS. Predlog spremenjenega 39. člena ZNB v celoti naslavlja vse v odločbi Ustavnega sodišča izpostavljene ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditev in bistveno zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov, saj med drugim na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila ter kazalnike, ki se upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih ukrepov, določa časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov itd. V primeru najbolj intenzivnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine pa predlog 39. člena določa poseben mehanizem, po katerem lahko posamezne ukrepe v trajanju nad 90 dni podaljša samo Državni zbor.

Spremenjen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je sprejela vlada, prinaša nekatere novosti: 

  • uvedbo oranžnega in zelenega seznama držav,
  • vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,
  • negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,
  • za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,
  • pri dosedanjih izjemah ni sprememb.