Skoči do osrednje vsebine

Omogočena nenujna potovanja tudi iz turističnih razlogov

Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila od 14. junija 2021 omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna potovanja.

Kategorije oseb in pogoji

Nenujna potovanja (tudi iz turističnih razlogov) se omogoči naslednjim kategorijam oseb in pod naslednjimi pogoji:

 • vsem osebam s prebivališčem v državah članicah EU in schengenskega območja, ki predložijo dokazilo, da izpolnjujejo enega od splošnih pogojev za vstop (navedeni so spodaj) v Republiko Slovenijo iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (odlok). Enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan;
 • osebam s prebivališčem v naslednjih tretjih državah/entitetah iz Priloge 1 Priporočila, ki spadajo med t. i. zelene države:
  • Avstralija,
  • Izrael,
  • Nova Zelandija,
  • Ruanda,
  • Singapur,
  • Južna Koreja,
  • Tajska,
  • Japonska,
  • Tajvan;
 • državljanom držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma, če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo dokazilo iz točke 4. ali 5. splošnih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo iz odloka (potrdilo o cepljenju ali dokazilo, da je oseba prebolela covid-19 v zadnjih šestih mesecih in hkrati potrdilo o cepljenju vsaj z enim odmerkom cepiva iz točke 4. splošnih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo).

Vizum

Državljani držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum, se ob vstopu obravnavajo enako kot vsi ostali tujci in so s tem podvrženi ukrepom začasnih omejitev nenujnih potovanj. Na podlagi teh ukrepov je sprostitev izdajanja vizumov omogočena le v t. i. zelenih državah, za katere Republika Slovenija na podlagi priporočil EU odpravi omejitve nenujnih potovanj. Dodatno je na področju izdajanja vizumov sproščanje odvisno tudi od meril in ukrepov, o katerih se dogovorijo države članice, ki so s svojimi predstavništvi prisotne v posamezni tretji državi.

Odločitev o začetku vizumskega poslovanja v polnem obsegu se objavi na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov držav članic v navedenih državah. Slovenska diplomatska predstavništva vizumsko poslovanje v polnem obsegu v navedenih državah izvajajo v Avstraliji, Bolgariji in Izraelu. V državah, ki še niso dosegle teh meril, je omogočeno izdajanje vizumov le v nujnih primerih in zgolj za t. i. nujna potovanja. Institut vizumskega zastopanja je v večini tretjih držav začasno ustavljen oziroma ga je mogoče uporabiti le v primerih nujnega potovanja.

Osebam, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne predložijo enega od zahtevanih dokazil, lahko policija vstop v Republiko Slovenijo zavrne.

Turistične nastanitve

Koriščenje turističnih kapacitet v Republiki Sloveniji mogoče samo ob predložitvi enega od dokazil iz točke 2., 3., 4. ali 5 splošnih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo.

Dokazilo o cepljenju

Dokazilo o cepljenju države, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma ali dogovora, mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

 • ime, priimek,
 • enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator),
 • podatke o vrsti cepiva (proizvajalec, serija oziroma batch, število odmerka, datum cepljenja),
 • podatke o ustanovi, ki je certifikat oziroma dokazilo izdala.

Odlok izrecno ne predpisuje, v kakšnem jeziku morajo biti napisana dokazila. Poleg dokazil v slovenščini so veljavna dokazila v jezikih narodnih manjšin (Italija, Madžarska) na dvojezičnih območjih in držav, ki jih priznavamo z medsebojnimi dogovori ali sporazumi (Madžarska, Srbija). V izogib morebitnim nejasnostim na meji zato predlagamo, da si tujci dokazila o cepljenju prevedejo v angleški ali nemški jezik.

Do začetka uporabe EU digitalnega covid potrdila mora biti dokazilo v papirni obliki.

Splošni pogoji za vstop

Splošni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo so:

 1. oseba prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu (seznam je objavljen na posebni strani Prehajanje meja) in ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu;
 2. oseba predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji (hitri antigenski test mora biti tudi na skupnem seznamu zaupanja vrednih proizvajalcev),
 3. oseba, ki predloži dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 4. oseba predloži dokazilo dokazila o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
  • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. oseba predloži dokazilo, da je prebolela bolezen covid-19 (dokazilo oziroma potrdilo iz 3. točke), in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz 4. točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.