Skoči do osrednje vsebine

Navodila za pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila posnetek spletnega seminarja kot pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog.

Spletni seminar je namenjen pomoči pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog za dva Javna razpisa:
- Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo in
- Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu