Skoči do osrednje vsebine

Slovenija z visoko stopnjo transparentnosti obrambnih naročil v okviru EU

Konec novembra 2020 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ki do leta 2026 predvideva za 780 milijonov evrov investicij. Ker bo investicijski zagon na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije v naslednjih letih obsežen, smo na današnji novinarski konferenci predstavili sistem naročanja blaga in storitev na področju obrambe in varnosti.

Oblike in možnosti, ki jih pri investicijah omogoča slovenska in evropska zakonodaja, je predstavil namestnik direktorja Direktorata za logistiko mag. Marko Grubar. Blago in storitve, ki jih naročajo naročniki na področju obrambe in varnosti, so lahko ključnega pomena za varnost in suverenost držav članic Evropske unije, zato so nakupi blaga in storitev v obrambnem in varnostnem sektorju pogosto občutljivi.

Pravna podlaga za naročila na področju obrambe in varnosti sta Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Prvi se uporablja za naročila blaga, storitev in gradenj splošnega značaj (pohištvo, računalniki, pisarniški material …), drugo pa za naročila blaga, storitev in gradenj na področju obrambe in varnosti (dobava vojaške opreme, občutljive opreme …).

Iz področja obeh zakonov (tako ZJN-3 kot ZJNPOV) so izključena naročila, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, kot so naročila, ki izpolnjujejo pogoj za uporabo 346. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, naročila, za katere veljajo posebna postopkovna pravila mednarodne organizacije (Natova agencija za podporo in nabavo, Organizacija vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve …) in naročila, oddana s strani ene vlade drugi vladi.

V minulem letu je Ministrstvo za obrambo kar 96 odstotkov naročil oddalo na podlagi določb Zakona o javnem naročanju oziroma Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, kar zagotavlja visoko stopnjo transparentnosti naročil. Na visoki stopnjo transparentnosti kažejo tudi Poročila o implementaciji obrambnega paketa, ki ga je pripravila Služba Evropskega parlamenta za raziskave v letu 2020.

Glede na sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 bodo ključne investicije Ministrstva za obrambo v naslednjem obdobju usmerjene predvsem v:

  • vojaško letalstvo,
  • bojna vozila,
  • transportna vozila, logistično opremo, medicinsko opremo,
  • komunikacijske in informacijske sisteme ter kibernetsko obrambo,
  • infrastrukturo,
  • raketne sisteme,
  • pehotno orožje in opremo.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril mag. Marko Grubar, gre za ključne vojaške zmogljivosti v naslednjem srednjeročnem obdobju, zato bo Ministrstvo za obrambo v okviru priprave investicijske dokumentacije preučilo predvsem možnost nakupa preko mednarodnih organizacij (Natove agencije za podporo in nabavo, Evropske obrambne agencije oziroma Organizacije vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve). To omogoča krepitev večnacionalnega sodelovanja prek skupnih nabav ter doseganje več zavezujočih meril za sodelovanje v okviru stalnega strukturnega sodelovanja Evropske unije na področju obrambe. V primeru, da medvladni sporazum predstavlja najprimernejšo ali celo edino možnost naročanja, s katero se lahko zadovoljijo posebne zahteve po pridobitvi vojaške zmogljivosti za potrebe Slovenske vojske, bomo izvedli nabavo na podlagi medvladnega sporazuma. S takšnim pristopom se bo Ministrstvo za obrambo tudi izognilo morebitnim korupcijskim tveganjem, saj se bo nabava izvedla v okviru mednarodne organizacije oziroma neposredno preko tuje vlade.

Več informacij lahko najdete v priloženem gradivu in članku na spletni strani Varnost za vse.

Video posnetek novinarske konference (YoutubeMORS)

Namestnik direktorja Direktorata za logistiko mag. Marko Grubar

Namestnik direktorja Direktorata za logistiko mag. Marko Grubar | Avtor Vekoslav Rajh, MORS