Skoči do osrednje vsebine

Samotestiranje učencev in dijakov je dejanje medgeneracijske solidarnosti

Na novinarski konferenci o stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata ter vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Alojz Sladič.

Maja Bratuša je v uvodu predstavila odločitve, ki jih je vlada sprejela na svoji včerajšnji seji. Člani vlade so se po predhodnem posvetovanju s strokovno skupino pri ministrstvu za zdravje seznanili z zdajšnjimi epidemiološkimi razmerami. Na podlagi teh je bilo ugotovljeno, da pogoji za prehod v zeleno fazo načrta sproščanja ukrepov še niso izpolnjeni.

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok bo začel veljati v soboto, 22. maja 2021, in bo veljal do vključno nedelje, 30. maja 2021. Z odlokom se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah z Madžarsko. Prav tako je bilo sprejeto, da so med izjeme za vstop v državo brez karantene ali testa uvrščeni tudi tisti, ki so covid-19 preboleli.

Oseba, ki prihaja iz držav oziroma upravnih enot držav na rdečem seznamu, je napotena v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

  • dokazilo, da je prebolela bolezen covid-19, in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata PCR-testa oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva, priznanega v RS, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Do 30. maja 2021 se podaljšuje tudi veljavnost ukrepov iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Glede na aktualne podatke je bilo včeraj opravljenih skupno 3852 PCR-testiranj in 28.868 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 358 novih okužb, kar znaša 9,3 odstotka. Sedemdnevno povprečno število okužb se je znižalo na 384, še naprej pa se znižuje tudi štirinajstdnevna incidenca, ki po danes objavljenih podatkih znaša 384. V bolnišnicah se danes zdravi 363 obolelih za covidom-19, od tega 110 na oddelkih intenzivne terapije. Na novo je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 25 bolnikov, iz bolnišnic pa je bilo skupaj odpuščenih 23 oseb. Življenje je izgubilo še sedem oseb. Do danes do 8.00 ure zjutraj je bilo z enim odmerkom cepiva cepljenih 586.942 oseb, z obema odmerkoma pa 306.256 oseb.

Samotestiranje dijakov in učencev

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v nadaljevanju predstavil način samotestiranja dijakov in učencev. Povedal je, da je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 14. maja 2021 odobrila uporabo testov za samotestiranje. Ob tem je bila sprejeta odločitev, da se samotestiranje začne že v tem šolskem letu. Samotestiranje bo potekalo v domačem okolju, kar je z logističnega vidika lažje, saj če je otrok pozitiven, ostane doma. S tem bomo opolnomočili dijake in učence, da bodo tudi sami lahko vplivali na potek epidemije, je povedal državni sekretar Vindišar.

Z odločbo JAZMP se bodo testi, ki so že na osnovnih in srednih šolah, opremili z navodili; ob morebitni potrebi po prepakiranju pa bo na pomoč priskočila civilna zaščita. Ustrezno označeni testi bodo v šolah razdeljeni dijakom in učencem, ki se bodo prostovoljno odločili za samotestiranje – dijakom predvidoma že jutri, v petek, 21. maja. Začetek samotestiranja dijakov na domu je predviden v ponedeljek, 24. maja. V osnovnih šolah datume še usklajujejo, ker čakajo na navodila o postopkih prepakiranja testov, vendar so samotestiranja predvidena za začetek junija.

Vindišar je nadalje povedal, da je samotestiranje dijakov in učencev predvideno vsakih sedem dni. Učencem in dijakom pripada en test tedensko, torej pet testov na mesec. Prostovoljno se samotestirajo dijaki in učenci, ki niso preboleli covida-19; tisti, pri katerih je od okužbe minilo več kot šest mesecev; in tisti, ki niso bili cepljeni. Distribucijo testov na šole bo zagotovila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Učencem in dijakom bodo teste izročili na šolah. Pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak ali učenec počuti zdrav, da je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. Ob bolezenskih znakih mora dijak oziroma morajo starši poklicati v ambulanto osebnega zdravnika, ki otroka napoti v izolacijo in preda nadaljnja navodila.

Odpadke, ki bodo nastali pri izvajanju samotestiranja in pri čiščenju prostorov, je treba odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotikamo več. Vrečko namestimo v drugo plastično vrečo, jo tesno zavežemo in označimo ter jo ločimo od preostalih odpadkov tako, da ni dosegljiva otrokom. Ločeno jo je treba hraniti vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za mešene komunalne odpadke. Napolnjenih in označenih vrečk z odpadki, ki nastanejo pri prostovoljnem samotestiranju, naj se nikoli ne odpira.

Ob pozitivnem rezultatu testa dijak ali starši obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki dijaka oziroma učenca naroči na PCR-testiranje. Dijak ali učenec naj počaka na izvid PCR-testiranja doma, v samoizolaciji – ne sme torej zapuščati doma in omejiti mora stike z drugimi osebami. Če je PCR-test pozitiven, dijak, učenec oziroma starši obvestijo šolo in dijakovega osebnega zdravnika. Ravnatelj/ica naj ravna v skladu z navodili NIJZ, opredeli tesne in visoko tvegane tesne stike ter izvede predpisane ukrepe za zajezitev okužbe. Če je PCR-test negativen, dijak ali učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

Ob koncu svoje predstavitve je Vindišar vse dijake in učence zaprosil, da samotestiranje obravnavajo odgovorno. Ob tem je poudaril, da lahko vsak od nas vpliva na potek epidemije, tudi mlajše generacije. Samotestiranje je dejanje medgeneracijske solidarnosti, je zaključil državi sekretar Vindišar.

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v vrtcih, šolah in na fakultetah

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je izrazil zadovoljstvo nad tem, da se epidemija umirja in da je Slovenija v rumeni fazi, ker pomeni, da vzgojno-izobraževalni proces poteka v vrtcih, šolah in na fakultetah. Poudaril je, da je pri tem treba upoštevati vse samozaščitne predpise.

Ministrstvo za šolstvo in šport si želi, da bi bilo tako tudi jeseni in v celotnem prihodnjem šolskem letu, zato pozdravlja namero o prostovoljnem samotestiranju dijakov in dijakinj ter učenk in učencev. Orehovec je poudaril, da bo samotestiranje prostovoljno, v tem šolskem letu pa se uvaja testno.

Dodal je, da je pri dodatnem sproščanju v vzgoji in izobraževanju pomembno, da se še naprej upoštevajo priporočila NIJZ in da celoten sistem še vedno deluje v tako imenovanih mehurčkih. V naslednjem obdobju so znova dovoljeni tudi šola v naravi, zunajšolske dejavnosti ter plavalni tečaji v vrtcih in osnovnih šolah. Izvedba šol v naravi je možna zgolj v okviru enega oddelka, torej mehurčka. V skladu s priporočili NIJZ ministrstvo za šolstvo in šport šolam priporoča, da pretežno uporabljajo središča oziroma centre šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer bodo ustrezno poskrbeli za varnost.

Znova je dovoljeno tudi izvajanje dejavnosti zunaj zavodov – možne so ekskurzije, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ in pod pogojem, da dogodek poteka znotraj mehurčka. Znova je možno obiskati muzeje, knjižnice, gledališča, galerije in podobno. Ob tem je priporočil, naj se, če je le možno, dnevi dejavnosti izvajajo na prostem.

Deana Potza je predstavila poročilo, ki se nanaša na obdobje od 10. do 16. maja, ko so inšpektorati skupno opravili 2785 nadzorov. Izdanih je bilo 23 prekrškovnih sankcij, 208 opozoril po Zakonu o prekrških in 179 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je opravil 593 nadzorov, izrekel pa osem opozoril po Zakonu o prekrških, sedem opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in dve ureditveni odločbi.

Alojz Sladič je predstavil poročilo o policijskih nadzorih in povedal, da je policija v zadnjih sedmih dneh opravila nadzore na 12.182 krajih, kar je le nekaj manj kot pred tednom dni. Ob skupno 463 ugotovljenih kršitvah je bilo v kar 83-odstotkih izrečeno opozorilo. Policija sicer ugotavlja, da se skupno število ugotovljenih kršitev vztrajno zmanjšuje, hkrati pa se povečuje delež opozoril. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu je policija v zadnjih sedmih dneh vročila 7311 osebam, kar je še enkrat več kot teden dni poprej, ko jih je bilo 3601.