Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev ukrepov zaradi visoko patogene aviarne influence

Na podlagi ocene epizootiološke situacije glede aviarne influence (AI) v Sloveniji je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) sprejelo sklep, da se ukinejo ukrepi, uvedeni zaradi pojavov aviarne influence pri prostoživečih pticah.

Sklep o ukinitvi ukrepov je objavljen v Uradnem listu in začne veljati 15. 5. 2021.

Ne glede na to pa rejce perutnine opozarjamo, da so okužbe ptic s tem virusom nepredvidljive in pozivamo, da upoštevajo biovarnostne ukrepe, kot so:

  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
  • omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok in drugo),
  • uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino.

Le tako se lahko učinkovito prepreči vnos povzročiteljev bolezni v reje.

Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo tudi škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, je treba biti pozoren predvsem na:

  • zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 20 %),
  • padec nesnosti (za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni),
  • povišan pogin (v enem tednu za več kot 3 % oziroma v enem dnevu za več kot 1 %),
  • kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

Če opazite katerega od zgoraj navedenih znakov, nemudoma pokličite svojega veterinarja.

Več informacij o bolezni lahko preberete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.