Skoči do osrednje vsebine

Krizna destilacija in krizno skladiščenje vina

V Uradnem listu RS številka 69/2021 z dne 6. 5. 2021 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19. Uredba določa začasna izjemna ukrepa, krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina, potrebna za odpravo motenj na trgu z vinom zaradi pandemije COVID-19.

Vinarji, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe, lahko najkasneje do 20. 7. 2021 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo zahtevek za dodelitev podpore za krizno destilacijo vina in do 31. 5 2021 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo zahtevek za dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina.


Višina podpore za krizno destilacijo je 0,80 evra na liter vina, ki je predmet krizne destilacije. Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša 10 evrov na hektoliter vina.
O izpolnjevanju pogojev za krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina bo Agencija odločila najpozneje do 30. 9. 2021.

Podpora za krizno destilacijo vina v letu 2021

Podpora za krizno skladiščenje vina v letu 2021