Skoči do osrednje vsebine

Zaključek javne razprave o osnutku Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost je 3. marca 2021 odprla javno razpravo osnutka Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Do zaključka javne razprave 2. aprila 2021 smo prejeli več pripomb, predlogov in pobud s strani številnih predlagateljev. Objavljamo spremenjeni osnutek pravilnika po javni razpravi in preglednico vseh prejetih pripomb ter odgovorov nanje.

Vsem predlagateljem se zahvaljujemo za tvorno in konstruktivno sodelovanje.