Skoči do osrednje vsebine

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije podpisali skupno izjavo o trajnem sodelovanju v severnem Jadranu

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes na tristranskem srečanju na Brdu pri Kranju gostil ministra za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške dr. Gordana Grlića-Radvana in ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Luigija Di Maia. Na srečanju so ministri ocenili dosedanji potek tristranskega sodelovanja in se seznanili s konkretnimi predlogi za okrepljeno sodelovanje v severnem Jadranu.

Gre za nadaljevanje sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno na srečanju v Trstu 19. decembra 2020 s sprejemom skupne izjave o vzpostavitvi mehanizma za tristransko sodelovanje na delovni in politični ravni.

Na današnjem sestanku so se trije ministri seznanili s predlogi okrepljenega sodelovanja, ki so jih vsebinsko pristojni resorji treh držav oblikovali v okviru treh vsebinskih sklopov, in sicer na področju povezljivosti in pomorske varnosti, modre ekonomije in zaščite okolja. Na teh področjih je bila oblikovana vrsta konkretnih predlogov za okrepljeno sodelovanje v jadranskem prostoru, ki so bili na delovni ravni predstavljeni na tristranskem sestanku 29. 1 .2021.

Minister dr. Logar se je na današnjem sestanku zavzel za vzpostavitev trajnega sodelovanja med tremi članicami EU v severnem Jadranu ter za komplementarnost tristranskega sodelovanja z drugimi oblikami sodelovanja, kot sta na primer Stalna komisija za varstvo Jadranskega morja in obalnih območij ter Strategija Evropske unije za jadransko-jonsko regijo. Izrazil je zadovoljstvo, da tri sosednje države pri tem sledijo določbam mednarodnega prava ter prava EU, predvsem Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki obalnim državam v zaprtih in polzaprtih morjih (kot je Jadransko morje) nalaga dolžnost sodelovanja pri izvajanju svojih pravic in obveznosti. Sodelovanje poteka v evropskem duhu ob upoštevanju načela dobrososedskega sodelovanja in usklajevanja držav članic EU.

Minister dr. Logar je poudaril, da Slovenija posebno pozornost namenja izvajanju pravic Slovenije v območjih izključnih ekonomskih con v Jadranu, skladno z mednarodnim pomorskim pravom. Izrazil je zadovoljstvo, da so bila v pripravah na današnje srečanje naslovljena nekatera mednarodno pravna vprašanja v IEC, kot je svoboda izvajanja vojaških vaj, kjer sta sosednji državi dali zagotovila, da ureditev ostaja enaka kot v režimu odprtega morja in da bodo v tem območju v popolnosti upoštevane svoboščine odprtega morja, tako glede plutja ladij, kakor tudi zračnega prostora in polaganja kablov. Glede ribolova se bo izvajala Skupna ribiška politika EU kar pomeni, da bo območje izključne ekonomske cone (IEC) ribolovno morje EU.

Ministri so podpisali skupno izjavo, ki poudarja zavezanost obalnih držav v Jadranskem morju kot polzaprtem morju k sodelovanju, skladno s Konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu, z drugimi mednarodnopravnimi instrumenti s področja varstva okolja, preprečevanja onesnaževanja, reševanja na morju ter pravom EU, posebej na področju skupne ribiške politike, in ob upoštevanju Strategije EU za jadransko-jonsko regijo. Predvideva tudi vzpostavitev organizacijske strukture za trajno tristransko sodelovanje z oblikovanjem delovnih skupin po že omenjenih vsebinskih sklopih z namenom konkretizacije mehanizma za okrepljeno sodelovanje, dogovorjenega v skupni izjavi, sprejeti 19. decembra 2020 v Trstu. 

Skupna izjava o trajnem sodelovanju v severnem Jadranu.